Nieuws

Bouwen met of zonder energieboete?

28 februari 2019

Het vergt zware investeringen om een nieuwbouwwoning te laten voldoen aan de nieuwste energienorm, het S-peil. Dat meldt De Standaard op basis van onderzoeken van Bouwunie en NAV. Wie faalt, moet een boete betalen. Maar u kunt ook bewust voor de boete kiezen.

Recente enquêtes bij de achterban van de Vlaamse architectenfederatie NAV en bij de leden van de kmo-federatie Bouwunie leren dat de helft van de architecten en een derde van de aannemers ‘grote problemen’ ondervinden bij de toepassing van de S-norm, die nu op S31 ligt. Beide beroepsgroepen voorspellen dat de geplande verstrenging van de S-norm naar 28, in 2021, ‘onrealistisch is’.

 

Wat is er aan de hand met dat S-peil?

Concreet komt het erop aan compactere woningen te ontwerpen en te bouwen, met meer isolatie en kleinere ramen. Maar dat streven botst volgens NAV-voorzitter Kati Lamens op de ontwerpvrijheid en -creativiteit van de architecten en op de hang van veel bouwers naar een grote glaspartij, liefst georiënteerd op het zuiden.

 

Wat valt er te doen om de S-norm te halen?

‘Wij proberen de energie-inspanning bij nieuwbouw of grote renovatieprojecten zo maximaal mogelijk te maken’, zegt architecte Kati Lamens. ‘Bij rijwoningen of appartementen lukt dat meestal ook, maar het ligt veel moeilijker bij losstaande woningen. Daar volstaan enkele ingrepen niet en moet ofwel het woningontwerp helemaal verlaten worden, waarmee de bouwheer zelden instemt, of moeten er zware meerkosten gedaan worden, wat velen afschrikt.’

 

Is het een optie om bewust voor de boete te kiezen?

Volgens Kati Lamens gebeurt dat vaak. ‘Bijna een kwart van de architecten zegt dat hun opdrachtgever al bewust voor de boete heeft gekozen.’

 

Op lange termijn is die keuze niet voordelig, want ze levert minder energierendement op. Maar op korte termijn is de kous ermee af. De Vlaamse regelgeving bepaalt immers dat de boete eenmalig is en dat de overtreder niet verplicht is om alsnog zijn woning conform te maken. ‘Het is dus niet nodig om achteraf nog aanpassingen aan te brengen, waardoor aan de eisen wordt voldaan’, luidt het letterlijk op de website van het VEA.