wedstrijden

NAV lanceert nieuwe modelselectieleidraad en -bestek voor aanstellen van ontwerper

28 februari 2019

Onder de noemer Architectuur in Competitie vraagt NAV al geruime tijd meer aandacht voor evenwichtige voorwaarden bij wedstrijden en openbare aanbestedingen voor ontwerpers. In samenwerking met mr. Joris Wouters van GSJ Advocaten heeft NAV nu een modelselectieleidraad en -bestek voor het aanstellen van een ontwerper opgesteld. Het bevat ook een sjabloon voor een zo volledig mogelijke projectdefinitie.

De documenten houden rekening met de tien aanbevelingen van NAV, zoals een tweetrapsprocedure, een correcte vergoeding, evenwichtige gunningscriteria, goed afgebakende inschrijvingen… zoals die opgesomd staan op de website www.architectuurincompetitie.be. Op dezelfde website kunnen ook de documenten vrij gedownload worden. Het model gaat uit van een niet-openbare overheidsopdracht en is in overeenstemming met de recente wetgevingen overheidsopdrachten, zowel in Europees als in Belgisch verband. NAV nodigt architecten aan om opdrachtgevers zo veel als mogelijk naar deze documenten te verwijzen.

 

Sjabloon voor projectdefinitie

 

De selectieleidraad biedt een zo volledig mogelijk framework van onderdelen die ingevuld kunnen worden naar gelang de opdracht. Zo voorziet het onder meer in een beschrijving van de planning, het budget, de betalingstermijnen… Het document bevat tevens een model voor een zo volledig mogelijke projectdefinitie: wat dient inbegrepen te zijn in de opdracht, wat is de doelstelling, welke stedenbouwkundige, juridische en eigendomsinformatie is er beschikbaar, wat is het budget en de planning, wie zijn de participanten, wat zijn de verwachtingen en het programma van eisen…

 

www.architectuurincompetitie.be

De modeldocumenten vormen een leidraad om tot een representatief en sluitend document te komen. Alle clausules dienen afgetoetst te worden met het eigenlijke bouwproject en indien nodig aangevuld, gecorrigeerd of geschrapt te worden.