Innovatie

Gevelisolatie een must voor het milieu: Sto spaarde 2 miljoen ton CO2 uit sinds 1991

28 februari 2019

Nu Batibouw op volle toeren draait, zijn alle schijnwerpers gericht op de bouwsector. Milieuvriendelijke bouwproducten krijgen heel wat aandacht tijdens deze editie, want ook de bouwsector moet zijn steentje bijdragen aan de bescherming van ons klimaat en het milieu. Maar, volstaat het om innovatieve en milieuvriendelijke producten op de markt te brengen? Voor Sto, expert in gevelisolatiesystemen en haar bekledingen, begint alles bij het isoleren van de grootste oppervlaktes, want 25% van de warmte gaat verloren via buitenmuren. Een woning verwarmen en warm houden, zorgt namelijk voor heel wat energieverbruik. Gevelisolatie is dan ook een must. Want voor Sto is de beste hernieuwbare energie, de energie die we niet gebruiken.

Het begint bij isolatie van de grootste oppervlaktes

 

Meer dan 30% van de fossiele brandstoffen in België worden gebruikt voor het verwarmen van gebouwen en woningen. Voor Gino Gailliaert, CEO van Sto, begint milieuvriendelijk wonen dan ook bij een optimale isolatie: “In totaal kunnen we samen 18% CO2-uistoot besparen alleen al door onze gebouwen beter te isoleren. Pak eerst de grootste oppervlaktes van de woning aan, zoals de gevel. Goede isolatie betekent minder energieverbruik voor verwarming”. In België heeft Sto zo sinds 1991 5,4 miljoen m2 gevel geïsoleerd, goed voor een besparing van 2 miljoen ton CO2. Een gemiddeld huishouden produceert ongeveer 15 ton CO2 per jaar om te verwarmen, waarvoor op zijn beurt ongeveer 750 bomen nodig zijn om dit te zuiveren. Voor Sto is de boodschap dan ook duidelijk: “De beste hernieuwbare energie is nog altijd de energie die we niet opwekken. We zijn een grote voorstander van windmolens, zonnepanelen en andere bronnen om groene energie op te wekken, maar daarmee kunnen we niet alles oplossen. Het is op dit moment nog niet mogelijk om alle stroom en energie op een ecologische manier op te wekken. Bovendien vragen ook milieuvriendelijke producten om energie. Het begint bij minder energie verbruiken”, aldus Gino Gailliaert.

 

Bestaande woningpatrimonium aanpakken

 

In België is meer dan 60% van de bestaande woningen slecht of niet geïsoleerd. Volgens Sto moet dan ook dringend dat bestaande woningpatrimonium aangepakt worden. “Als we energieneutraal willen zijn tegen 2050, moeten we op jaarbasis 150.000 bestaande gebouwen isoleren, of 3% van de bestaande woningen. Op dit moment zitten we nog onder de 1% dat per jaar geïsoleerd wordt, wat veel te weinig is”, zegt Gailliaert.

Isoleren laagdrempelig maken

 

Niet enkel de bouwers en verbouwers dragen hierin verantwoordelijkheid, volgens Sto moet ook de overheid een aantal maatregelen nemen en een langetermijnvisie ontwikkelen. “Obstakels om te isoleren moeten weggenomen worden. Isoleren is een investering waarvoor de kostprijs zo laag gemaakt moet worden. Initiatieven als een BTW-verlaging, subsidies of groene leningen moeten ervoor zorgen dat mensen op een goedkope manier dergelijke maatregelen kunnen treffen”, zegt Gino Gailliaert. Daarnaast moeten ook de regels rond de rooilijnen versoepelen. Bovendien is er een spanningsveld tussen economie en ecologie, maar in de bouwsector bestaat hiertussen een perfecte alliantie. De renovatie van woningen creëert namelijk ook extra werkgelegenheid.

 

De bouwsector moet samen bewust bouwen

 

De liefde voor het milieu en het klimaat zit in het DNA van Sto. De eerste bewustmakingsacties startten al in 2006, met een onderzoeksdocument en brochures over het belang van isoleren, waarna ook  gesprekken met politici volgden. Vandaag is Sto dan ook één van de bedrijven die het nieuwste klimaatpact Sign for my future vol overtuiging steunt, want bewust bouwen is het motto van Sto. “Een dergelijk pact zorgt voor een breder draagvlak en meer bewustwording, ook binnen onze sector. Niet enkel de (ver)bouwer en de overheid hebben een rol te spelen. Ook de bouwsector moet samenwerken en bewust bouwen, bewust omgaan met architectuur, bewust materialen kiezen, bewust installatietechnieken en bouwmethodes kiezen. Bewust bouwen is verantwoord kiezen. Als de bouwsector samen van het ontwerp, tot de materiaalkeuze en de uitvoering bewust bouwt, kunnen we op een effectieve manier aan klimaatbescherming doen”, zegt Gino Gailliaert.

 

De belofte van Sto

 

Sto gaat verder met het algemeen verstrekken van informatie en zal haar bouwmethodes nog gemakkelijker te installeren maken. Het bedrijf blijft verder aan eigen onderzoek en innovatie doen om hun producten nog performanter te maken. Sto slaat daarnaast samen met andere bedrijven de handen in elkaar om bestaand onderzoek en cijfermateriaal te bundelen, om de bouwsector beter in kaart te brengen. Van daaruit kunnen nog gerichter de nodige maatregelen genomen worden.

Nuttige links