Nieuws

Vastgoedexperts: ‘Roekeloze beroepsprocedures moeten strenger bestraft worden’

7 maart 2019

Het aan banden leggen van de eindeloze beroepsprocedures is voor de vastgoedsector belangrijker dan een verlaging van de btw. Dat blijkt uit een rondvraag van De Tijd bij 19 experts. Drie van de vijf werkpunten die de experts als prangend benoemen, hebben te maken met de beroepsprocedures. Het ‘strenger bestraffen van tergende en roekeloze beroepsprocedures’ en de 'herziening van de werking van de Raad voor Vergunningsbetwistingen’ voeren samen de ranglijst aan.

De vrees bestaat dat de recent ingevoerde alomvattende omgevingsvergunning de behandelingstermijn bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen opnieuw zal doen oplopen. ‘Een strengere en een sterkere regulering in het algemeen van de beroepsmogelijkheden tegen omgevingsvergunningen’, staat op de vijfde plaats.

 

Btw-verlaging

De vraag naar btw-verlagingen blijft bij de experts ook groot. ‘Een veralgemening van het verlaagd btw-tarief van 6 procent voor sloop- en wederopbouw’, staat op de derde plaats. Ook ‘de veralgemening van het btw-tarief van 12 procent in het geval van de hoofdverblijfplaats van het gezin’, verdient veel steun.

 

Verdichting

Opvallend is de sterke score voor ‘het stedenbouwkundig eenvoudiger maken om een eengezinswoning om te vormen naar een meergezinswoning’. Dat past perfect bij de nood aan verdichting en de steeds verdergaande gezinsverdunning. Die grote woningen zijn onbetaalbaar en ongeschikt voor eenpersoonsgezinnen en de steeds grotere groep koppels zonder (inwonende) kinderen. 

Wat krijgt het meest steun?

  1. Het strenger bestraffen van tergende en roekeloze beroepsprocedures.
  2. Een herziening werking Raad voor Vergunningenbetwisting.
  3. Het btw-tarief voor sloop en wederopbouw van 6% moet worden veralgemeend.
  4. Het stedenbouwkundig eenvoudiger maken om een eengezinswoning om te turnen tot een meergezinswoning.
  5. Een sterkere/strengere regulering in het algemeen van de beroepsmogelijkheden tegen omgevingsvergunningen.

Geen enkel specifiek werkpunt rond duurzaamheid en energiezuinigheid haalt de top vijf. Dat is enigszins verrassend. De meeste experten staan er wel achter, maar nuanceren hun antwoord. Zo is er de duidelijke boodschap dat de verstrenging van de normen voor bestaand vastgoed een grote prioriteit is. Dat is volgens hen niet aan de orde voor nieuwbouw, waar het traject naar bijna energieneutraal bouwen al grotendeels vastligt.

Bronnen