Nieuws

“We moeten ruimtelijk rendement verder inbedden in onze bouwcultuur”

18 maart 2019

Het verhogen van het ruimtelijk rendement moet de norm worden in Vlaanderen. De website www.ruimtelijkrendement.be wil met goede voorbeelden inspiratie bieden aan ontwikkelaars, architecten, omgevingsambtenaren of bouwheren die dagelijks bezig zijn met bouwprojecten. Door kwaliteitsvol te verdichten en functies te verweven wordt bijkomende ruimte inname vermeden. De nieuwe website van het Vlaams Departement Omgeving werd vandaag voorgesteld door Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel in basisschool GIBO Mariaburg in Brasschaat, waar boven de nieuwe school 26 duplexwoningen werden gebouwd.

Basisschool Gibo Mariaburg - abv+architecten

Vlaanderen wil ruimtelijk rendement verder inbedden in onze bouwcultuur. Dat is nodig want het ruimtebeslag in Vlaanderen bedraagt ondertussen 33 procent. Het gaat om de ruimte die we in Vlaanderen innemen voor huisvesting, handel en industrie, transport en recreatie. Ook tuinen, parken, voetbalpleinen enz. maken daar deel van uit. Het verhogen van het ruimtelijk rendement betekent dat we meer gaan doen met het al ingenomen ruimtebeslag. Dat kan door meer activiteiten op eenzelfde oppervlakte te organiseren zonder afbreuk te doen aan de leefkwaliteit, en dat op de best gelegen plaatsen. Dat gebeurt door te kiezen voor de meest geschikte combinatie van intensivering, verweving, hergebruik en tijdelijk ruimtegebruik.

 

De website www.ruimtelijkrendement.be beschrijft uitvoerig tien voorbeeldprojecten waarbij sprake is van kwalitatieve verdichting, verweven van functies, hergebruik enz. Het gaat bijvoorbeeld om cohousing met 22 woningen (Sint-Niklaas), renovatie tot een collectief woon-en werkproject (Antwerpen), transformatie van een oud industriegebied (Hasselt), wonen in een herbestemde school (Westvleteren) of een mix van verschillende functies (Leuven). Elk project wordt geïllustreerd met foto’s en een filmpje. De projecten liggen verspreid over Vlaanderen (zie bijlage).  De website zal de komende jaren verder aangevuld worden met nieuwe inspirerende voorbeelden van ruimtelijk rendement.

 

Vlaams minister Koen Van den Heuvel: “De strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen streeft er naar om de verdere inname van ruimte tegen 2040 naar 0 ha per dag te herleiden. Het verhogen van ruimtelijk rendement vormt één van de hoofdlijnen binnen die visie. De nieuwe website www.ruimtelijkrendement.be toont alvast aan dat er op het terrein vele mogelijkheden zijn van slim, creatief en kwalitatief ruimtegebruik.”

Bronnen
  • Vlaams Departement Omgeving