Nieuws

Studie Vito: Betonstop bespaart ons miljarden

28 maart 2019

Volgens een studie van het Vlaamse Departement Omgeving en de onderzoeksinstelling Vito doet Vlaanderen er goed aan om na de verkiezingen snel werk van te maken. Dat meldt De Standaard. Volgens het onderzoek liggen er enorme baten te wachten op het vlak van infrastructuur, mobiliteit en behoud van open ruimte als de betonstop wordt doorgevoerd en nog meer als de ambitie nog wordt opgevoerd.

De simulaties in het onderzoek leren dat het totale ruimtebeslag in 2050 57.000 hectare lager ligt als we de betonstop doorvoeren. In een nog ambitieuzer scenario blijft er zelfs 75.000 hectare extra onbebouwd. Dat levert tegen 2050 gecumuleerd een kleine 16 miljard euro baten op, berekenen de onderzoekers.

 

In het ambitieuze scenario, waarbij het ruimtebeslag niet alleen wordt stilgehouden, maar zelfs wordt teruggedrongen om plaats te maken voor natuur, bos of landbouw, lopen de baten tegen 2050 zelfs op tot meer dan 25 miljard euro.

 

Infrastructuur en mobiliteit

 

Per jaar kan er door een betonstop 250 tot 380 miljoen euro op nutsvoorzieningen worden bespaard, één tot twee miljard op mobiliteit en 250 tot 400 miljoen op de opbrengst van open ruimte (gaande van voedsel uit de landbouw tot watervoorziening).

 

Dat heeft alles te maken met de hoge kostprijs van het verspreid wonen, zoals we dat vandaag kennen in Vlaanderen. De jaarlijkse kostprijs van de aanleg van wegen, riolering, elektriciteit, water- of gasvoorzieningen ligt bij verspreide bebouwing zeven keer hoger dan voor een huis in de stadskern.

 

Ook de maatschappelijke kostprijs van het verkeer ligt bij verspreide bebouwing dubbel zo hoog als bij gezinnen die in de stad wonen. Stadsbewoners zijn minder afhankelijk van de auto, gaan vaker te voet of nemen het openbaar vervoer. In de kostprijs is niet alleen de persoonlijke factuur van de automobilist begrepen, maar ook luchtvervuiling, files, klimaatverandering, geluidshinder of slijtage aan de wegen.

VCB: "Bestaande lintbebouwing niet gebruiken als maatstaf voor de toekomst"

 

Deze studie trekt volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) bestaande trends door tot 2050 zonder ook maar rekening te houden met maatschappelijke ontwikkelingen. Beleidsmakers die de studie misbruiken, overschatten volgens de VCB de betaalbaarheid van het wonen. Dat is het gevolg van een Malthusiaanse redenering waarbij met foute premisses wordt gewerkt.

 

De studie berekent hoeveel de verspreidde bebouwing vandaag kost, bijvoorbeeld: wat is de kost van riolering in lintbebouwing en wat is de kost van riolering in steden. De studie projecteert dan dit verschil in kosten naar 2050.

 

Deze bijkomende kost is volgens de VCB helemaal niet realistisch omdat er vandaag en in de toekomst niet meer gebouwd wordt op de manier waarop dat in het verleden gebeurde. Vlaanderen zal binnen het huidig juridisch kader tegen 2050 0ha/dag bijkomend ruimtebeslag bereiken. De ruimte-inname – volgens statbel momenteel 5,6 ha/dag waarvan 3,6 ha voor wonen – zal verder in dalende lijn gaan onder impuls van de markt en vanwege trends die nu reeds duidelijk aanwezig zijn: woningen worden compacter en worden gebouwd op kleinere percelen, het aantal appartementen neemt sterk toe en nieuwe lintbebouwing wordt steeds zeldzamer. 68% van de nieuwe huizen en appartement wordt momenteel al gebouwd op bestaande sites en neemt dus geen extra ruimte in.