Nieuws

Wijzigingen aan de archeologieregelgeving vanaf 1 april 2019

29 maart 2019

Op 1 april 2019 veranderen er enkele zaken aan het luik archeologie van de onroerenderfgoedregelgeving, waaronder een meldingsplicht in plaats van de huidige bekrachtiging van archeologienota’s en nota’s.

Wat wijzigt er?

Er zal nog steeds in bepaalde gevallen een archeologienota bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning gevoegd moeten worden. Maar om de behandelingstermijn sneller te doen verlopen, worden de archeologienota’s en nota’s niet meer bekrachtigd. In de plaats daarvan komt een meldingsplicht voor de erkende archeoloog die de archeologienota of nota opmaakt en een aktename door het agentschap of de onroerenderfgoedgemeente.

 

De archeologienota’s en nota’s die ingediend worden voor 1 april 2019, worden nog behandeld nog volgens de regels die gelden voor 1 april: de archeologienota of nota moet ter bekrachtiging ingediend worden. De behandelingstermijn bedraagt dan nog steeds 21 dagen. Van archeologienota’s en nota’s die na die datum worden gemeld, wordt al dan niet akte genomen binnen de 15 dagen.

 

Wat wijzigt er nog voor occasionele bouwheren?

Het percentage van de premie voor buitensporige kosten bij een verplichte opgraving wordt verhoogd van 40 naar 80%. Er komt bovendien een nieuwe premie voor verplicht uit te voeren archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem. Deze premies gelden enkel voor verplicht archeologisch onderzoek in het kader van werken waar een omgevingsvergunning voor nodig is.

 

Wat wijzigt er nog voor archeologen?

Er komen twee types erkende archeologen. Type 1 erkende archeologen mogen alle vormen van archeologisch onderzoek uitvoeren. Type 2 erkende archeologen mogen enkel vooronderzoeken zonder ingreep in de bodem uitvoeren en daarover archeologienota’s melden. Zo komen voortaan meer archeologen in aanmerking voor een erkenning. Ben je al erkend archeoloog? Je erkenning wordt automatisch een type 1 erkenning.