Architect in de praktijk

Managementzorgsystemen EN ISO 9001, EN ISO 14001, EN ISO 50001, EN ISO 45001

Benny De Blaere • 8 juli 2020

De snelle ontwikkeling en evolutie van nieuwe technieken en producten voor de bouw, werkmethoden en informatietechnieken wijzigen ingrijpend de bestaande gewoonten en de knowhow van de onderneming. Geconfronteerd met deze voortdurende uitdaging en met de steeds hogere eisen van de klanten is het aan de ondernemer om de organisatie van zijn diensten en van het uitgevoerde werk systematisch te verbeteren, teneinde de kwaliteit ervan blijvend te kunnen waarborgen.

 

Het managementbeleid ten aanzien van de kwaliteitszorg, milieuzorg, energie en veiligheid worden formeel vastgelegd in zgn. managementsystemen, waarin de structuur, de verantwoordelijkheden, de klantenprofielen, en de werk-, de beoordelings- en verbeteringsprocedures omschreven worden. 

 

In 2015, werden de nieuwe ISO-9001:2015, omtrent kwaliteitsmanagement, en de ISO 14001:2015 omtrent milieumanagement gepubliceerd. Deze vervangen resp. de versies van 2008 en 2004. Sinds 2018 moeten alle ISO-certificaten m.b.t. 9001 & 14001 volgens de nieuwe versies afgeleverd worden; certificaten afgeleverd op basis van de norm-versies 2008 vervallen. Tezamen met de ISO 50001:2011, die betrekking heeft op het energiemanagement streven deze 3 normen een HLS-management na. HLS staat voor high level structure, waarbij de organisatiestructuur zich focust op corporate governance, risicomanagement, marktevoluties- en verwachtingen, klant- en personeelsbetrokkenheid, … Eveneens werd in 2018 een nieuwe normversie gepubliceerd ten aanzien van veiligheid en gezondheid, waarbij de OHSAS18001 vervangen werd door  nieuwe normversie EN ISO 45001