Architectuur

Saffrou: een nieuwe groene stadswijk voor Oudenaarde

18 april 2019

De site van de voormalige textielfabriek Saffre Frères in Oudenaarde wordt omgevormd tot een nieuwe stadswijk met een gemengd residentieel programma. Dat meldt Architectura.be. Saffrou zal zo’n 260 wooneenheden tellen, naast buurtversterkende functies, kantoorruimtes en een ondernemershub. Opvallend in het masterplan is het ‘tiny forest’, een klein stadsbos dat zal worden aangeplant door buurtbewoners en omwonenden. Het masterplan van de wijk en de urban villa’s zijn een ontwerp van Architecten Achtergael.

Beeld: Joris Bourgeois | Architecten Achtergael

De ontwikkeling van Saffrou heeft als doel een levendige en aantrekkelijke stadsinbreiding te creëren met oog voor het openbaar domein, connecties met buurt en stad, met de fietsas en het station, waarin een mix van functies tot ontwikkeling kan komen en waarbij ruimte is voor duurzaamheid voor de gemeenschap.

 

De Saffre Frères-fabriek vormt door haar omvang en locatie in de binnenstad vlak aan het station een belangrijk strategisch inbreidingsproject voor Oudenaarde. Het masterplan start met een doordacht ontwerp van publieke ruimtes op maat van de nieuwe woonomgeving, waarbinnen kavels met diverse typologieën worden afgebakend. Er wordt hierbij maximaal ingezet op de integratie van het industrieel erfgoed dat mee het karakter van de site bepaalt en plaats kan bieden aan gemeenschapsvoorzieningen.

 

De open ruimte wordt opgebouwd als een aaneenschakeling van plekken met elk een eigen sfeer en schaal. Hoewel de publieke ruimte is opgevat als één aaneengesloten open ruimte, creëert de positionering tussen de bouwloten met sterke wanden verschillende plekken met een eigen karakter.

 

Er wordt geopteerd om de site maximaal autoluw te houden en gemotoriseerd verkeer te beperken. De ruimtelijke structuur wordt zo ingericht dat autoverkeer wordt ontmoedigd. De auto wordt enkel toegelaten in de randen waardoor de site een aangenaam verblijfskarakter krijgt en duurzamere modi worden gestimuleerd.

Beeld: Joris Bourgeois | Architecten Achtergael

Stadsbos

 

In de eerste fase wordt een parkzone met 'tiny forest' aangelegd. Dit 'stadsbos' is een klein oerbos dat gebruikmaakt van een speciale Japanse techniek waarbij lokale planten en bomen op tien jaar tijd een 'oerbos' vormen: een dens bos dat zichzelf onderhoudt. Het bos zal worden aangeplant aan de hand van een participatietraject met de toekomstige bewoners en buurtbewoners. Aan de rand van het bos worden natuurlijke speelelementen voorzien.

 

Mix van woontypologieën

 

Er worden een aantal kavels op de site voorzien waarbij er een evenwicht is tussen een stedelijke dichtheid enerzijds en hedendaagse woonkwaliteiten anderzijds. Het zwaartepunt ligt op een residentiële invulling van de projectsite. Elk van de kavels wordt met een specifieke typologie bebouwd die inspeelt op de context. Hierdoor kan een goede mix aan woontypologieën gegarandeerd worden die diverse gebruikersgroepen zal aanspreken. Buurtondersteunde functies, commerciële activiteiten en horeca kunnen voorzien worden rond de hoofdpleinen. In de bewaarde erfgoeddelen worden ondersteunende functies ondergebracht met een accent op gemeenschapsniveau.