NAV

NAV Memorandum 2019: 9 actiepunten voor de architectenbranche

26 april 2019

In ons memorandum n.a.v. de Europese, federale en regionale verkiezingen op 26 mei 2019 doen we 9 actiepunten voor de architectenbranche uit de doeken.

Naast een aantal urgente besognes voor onze sector staan twee levensgrote maatschappelijke doelstellingen vooraan in dit memorandum: een verregaander klimaatbeleid en een omslag in onze ruimtelijke ordening. De twee zijn dan ook nauw verbonden en al langer dan vandaag een bezorgdheid voor architecten.
Het klimaatbeleid – of het vermeende gebrek eraan – staat al maandenlang bovenaan de politieke agenda. De burger is immers bezorgd, zo blijkt uit de actie Sign for My Future, die al meer dan 140.000 ondertekenaars heeft. Voor bouwprofessionals is die klimaatuitdaging geen nieuwigheid. De sector slaat al vele jaren de hand aan de ploeg. Sinds meer dan 10 jaar is, door de steeds strengere energie-eisen, élke architect en aannemer druk aan de slag om de voetafdruk van onze gebouwen zo minimaal mogelijk te maken.


Om een versnelling hoger te kunnen schakelen moet het beleid echter een totaalaanpak mogelijk maken. Men mag zich niet langer blindstaren op een louter energetisch gegeven, geënt op een gebouw. Ook de plek waar men woont, de manier waarop men zich verplaatst, de keuze voor hernieuwbare energie, een doordacht materiaalgebruik, aandacht voor de Total Cost of Ownership en aanverwante elementen spelen een rol.


Eén van de manieren om onze voetafdruk te beperken is minder ruimte in te nemen, de zogenaamde bouwshift. Inzetten op een verdicht nieuw en slim ruimtegebruik is een zeer grote taakstelling voor de gehele bouwsector, en voor architecten in het bijzonder. De impact van de doelgroep van architecten op de ruimtelijke ordening en het bodemgebruik is immers groot. Op dat vlak staan architecten meer dan klaar om – opnieuw – de koe bij de horens te vatten. Het staat immers buiten kijf dat er nood is aan een ander ruimtelijk beleid. We beseffen ook dat de logge tanker van dat beleid van koers doen veranderen, een titanenopgave is. Net daarom dringt een weloverwogen, rechtlijnige en voor iedereen duidelijke aanpak zich op.


Zoals u al voelde aankomen, wringt net bij dat derde punt het schoentje. De Vlaamse Overheid heeft enkele hete hangijzers binnen het dossier van de bouwshift immers over de huidige verkiezingen heen getild, waarbij een momentum is gemist om een noodzakelijke doorbraak te maken. Onze sector bruist van de ideeën om anders en innovatief te gaan ontwerpen en bouwen, mét behoud van woonplezier en comfort, maar voelt zich geremd. We rekenen daarom op meer daadkracht van onze politici. Eindelijk een duidelijke beleidslijn aanhouden én de nodige beslissingen nemen wordt wat ons betreft dé grote taakstelling voor de volgende regeringen.

 

Dit zijn de 9 prioriteiten:

 

  1. Een geïntegreerd en veelzijdig klimaat- en energiebeleid
  2. Omgeving: slim omgaan met ruimte, maar met voldoende plaats voor innovatie
  3. Een hedendaags kader voor de architect-ondernemer
  4. Professioneel georganiseerde opdrachten binnen een flexibel wettelijk kader
  5. Een herverdeling van de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden
  6. Een betere afstemming tussen het onderwijs, de stage en de beroepspraktijk
  7. Een hervorming van de Orde van Architecten
  8. Administratieve en digitale vereenvoudiging
  9. Architecten als logische partner voor cruciale maatschappelijke doelstellingen