Architectuur

Van rondpunt naar stedelijk plein op Schuman

6 mei 2019

Het Deense architectenbureau COBE en het Brusselse BRUT kwamen in december 2017 als winnaar uit de bus met hun ontwerp om van het Schumanplein een open en stedelijk plein te maken. Na een jaar overleg met de buurtbewoners en finetunen van het project, dient het Brussels Gewest nu de stedenbouwkundige vergunning in.

Beeld: COBE en BRUT

“Het Schumanplein staat symbool voor het hart van Europa. In moeilijke tijden heeft de Europese Unie meer dan ooit nood aan een symbolische kloppend hart. Dit iconische rondpunt krijgt binnenkort een nieuw gezicht en wordt een echte ontmoetingsruimte. Het is een ambitieus project zowel vanuit architecturaal oogpunt als in termen van een moderne en duurzame visie op mobiliteit. Met het indienen van de vergunningsaanvraag zetten we een belangrijke stap voorwaarts. Van een eenvoudige rotonde voor auto’s zal Schuman de komende maanden opnieuw een stedelijk plein worden in het hart van onze stad en de Europese wijk,” aldus Pascal Smet, Brussels Minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

 

Ter herinnering: naar aanleiding van de heraanleg van Schuman werd eind december 2015 een internationale wedstrijd uitgeschreven, waar meer dan 20 bureaus aan deelnamen. Uit de vijf geselecteerde deelnames koos de jury onder leiding van de Bouwmeester het winnend ontwerp, dat in december 2017 werd aangeduid door de Brusselse Regering.

 

Sindsdien hebben de architectenbureaus COBE en BRUT in nauwe samenwerking met Brussel Mobiliteit, Beliris en andere partners hun schetsen in detail uitgewerkt en de plannen verfijnd. Dankzij inspraakmomenten, workshops en infovergaderingen komt het project tegemoet aan de verwachtingen en behoeften van de buurtbewoners, handelaars en de instellingen, aldus Pascal Smet.

 

Weg met de rotonde, Schuman wordt een écht stedelijk plein

Concreet wordt de algemene filosofie van het project die de architecten schetsten, behouden. Het concept weerspiegelt de centrale ligging van Schuman en is gebaseerd op concentrische cirkels die terugkomen in het hele ontwerp. De installatie van een majestueus spiegeldak in het midden van het plein en de creatie van een grote centrale en voetgangerszone zijn de belangrijkste elementen van het project. Rond het plein komt een grote voetgangerszone van het Jubelpark tot aan de Wetsbrug. Het verkeer tussen de Kortenberglaan en de Wetstraat blijft behouden. De hele zone zal op een coherente en homogene manier en zo groen mogelijk worden ingericht.

 

Veilig, toegankelijk en meer groen

Na overleg met de buurtbewoners werd het project herzien om de zone zo groen mogelijk te maken. Aangezien ondergronds het metrostation Schuman en de Wettunnel liggen, zijn de mogelijkheden echter beperkt om het groen rechtstreeks in de grond te planten. Naast de vele bomen aan weerszijden van de Kleine Wetstraat, zal het laag langgerekt muurtje over de hele lengte beplant zijn. Ook op de buitenkant van het spiegeldak zal op vraag van de buurt groen geplant worden.

Beeld: COBE en BRUT