oproep

WTCB zoekt nieuwe drinkwaterinstallaties om te spoelen

wtcb • 7 mei 2019

Het WTCB wil aan de hand van casestudy’s de bestaande procedure voor het spoelen van nieuwe drinkwaterinstallaties proberen te vereenvoudigen. Deze spoeling wordt beschouwd als noodzakelijk om bij de ingebruikname van een gebouw een correcte waterkwaliteit aan de kraan te kunnen garanderen.

Waarom spoelen ?

 

De praktijk wijst uit dat er 2 belangrijke oorzaken zijn waarom het water in een drinkwaterinstallatie tijdens de werffase ‘ondrinkbaar’ kan worden: in de eerste plaats de aanwezigheid van vreemde stoffen – zoals bv. stof, bramen, vloeimiddelen,… – die bij montage onvermijdelijk in de installatie opgesloten geraken en daarnaast in een aantal gevallen ook microbiële besmettingen die tot ontwikkeling kunnen komen na een periode van stagnatie van water in de installatie, bv. om de lekdichtheid ervan te controleren. Een spoeling, waarbij de inhoud van de installatie een aantal keren ververst wordt, kan beide oorzaken van vermindering van waterkwaliteit tegengaan. De huidige spoelprocedure is echter complex en omslachtig en wordt door de installateurs zelden toegepast. Een onderzoek in de praktijk kan nieuwe inzichten opleveren om deze procedure te vereenvoudigen met als doel de spoeling ingang te doen vinden op de werf.

 

Welke gebouwen ?

 

Het WTCB is op zoek naar gebouwen waarbij het mogelijk is om de nieuwe drinkwaterinstallatie kort voor de ingebruikname te spoelen. De voorkeur gaat uit naar installaties die geen uitbreidingen zijn van oudere installaties. Voorwaarden zijn dat het gebouw in gebruik wordt genomen vóór 13 september 2019, dat de toevoer- en de afvoerinstallatie operationeel zijn en alle waterkranen gebruikt kunnen worden tijdens de spoeling.

 

Het uitvoeren van de spoeling en de analyse van de waterstalen is verder kosteloos en alle resultaten kunnen door de betrokken partijen bekomen worden.