Architectuur

Woning Neuhuys in Antwerpen voorlopig beschermd als monument

8 mei 2019

Woning Neuhuys uit 1928 behoort tot het vroege werk van architect Léon Stynen. De functionaliteit en het ontbreken van versieringen zijn hier de voornaamste kenmerken. Een manier van werken die de bouwheer Paul Neuhuys, een Antwerps dadaïstisch dichter, hoogstwaarschijnlijk sterk aansprak. De bescherming past in het beleidsthema “Twintigste eeuwse architectuur in Antwerpen”. De woning wordt beschermd omwille van de architecturale waarde”, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Foto: Google

2018 was het jaar waarin het Vlaams Architectuurinstituut (VAi), deSingel, de provincie en de stad Antwerpen via tal van activiteiten ruime aandacht besteedden aan het omvangrijke oeuvre van architect Léon Stynen, te situeren in het interbellum en de naoorlogse periode. Dit initiatief was de aanleiding om het oeuvre van Stynen onder de loep te nemen met het oog op nieuwe beschermingen.

 

Léon Stynen (1899-1990) was meer dan vijftig jaar beroepsmatig actief als architect, stedenbouwkundige, docent, schooldirecteur, onderwijshervormer, beleidsmedewerker en zelfs politicus. Hij realiseerde een omvangrijk en kwalitateitsvol oeuvre waarvan het zwaartepunt in Antwerpen lag. In Antwerpen bleven zowel gebouwen uit zijn beginperiode als uit zijn latere oeuvre bewaard. Hij realiseerde er een brede typologische waaier gaande van private woningen over appartementsgebouwen tot handelspanden, kantoren en cinema’s.

 

Onder invloed van het werk van onder andere Le Corbusier verdiepte hij zich in deze periode in de ideeën en de realisaties van het ‘Nieuwe Bouwen’ en trachtte die in de Belgische context te verwezenlijken. De karakteristieke voorgevel van de woning Neuhuys is gaaf bewaard. Achter de gevel gaat een traditioneel woonconcept schuil.. De binnenafwerking is sober met strakke interieurelementen en tegelvloeren met specifieke patronen. Dat sluit aan bij het zakelijk karakter van de gevel.

Bronnen
  • Agentschap Onroerend Erfgoed