Nieuws

net architectuur, B-ILD & murmuur genomineerd voor Jo Crepain Prijs – Beloftevol Bureau

9 mei 2019

Op 6 juni 2019 reikt NAV al voor de derde keer Jo Crepain Prijzen uit aan architect-ondernemers die professionaliteit en innovatie koppelen aan engagement voor de maatschappij en de eigen sector. Voor de Jo Crepain Prijs voor Beloftevol Startend Architectenbureau zijn de genomineerden B-ILD uit Brussel, net architectuur uit Gent en m u r m u u r met kantoren in Gent en Ronse.

Links: BKO Building - B-ILD | Boven: restauratie burgerwoning Gent - net | Onder: Corneljan - murmuur

B-ILD

B-ILD is jong en Brussels. In een gedeelde kantoorruimte timmert B-ILD aan een duurzame toekomst onder het motto ‘durf moeilijk doen’. Want de beste weg is niet altijd de gemakkelijkste.

 

Zaakvoerder Kelly Hendriks verdiende haar sporen bij bureaus als Christian Kieckens Architects en 51N4E alvorens ze B-ILD oprichtte in 2009. Het bureau tracht elk project op een heldere en doordachte manier te benaderen. Er wordt getracht om ruimtes te creëren die eigen zijn aan de bouwheer en een meerwaarde bieden aan de gebruikers zowel vanuit architecturaal, duurzaam als praktisch oogpunt. De projecten van B-ILD zijn divers van schaal en programma. B-ILD werkt graag aan publieke projecten en heeft hierin een uitgebreide ervaring opgebouwd.

 

Lees hier hun verhaal.

 

net architectuur

Meerwaarde creëren die de vraag van de opdracht overstijgt, en een verbetering is voor de omgeving. Architectuur die niet stopt aan de buitengevels, daar tekent net architectuur voor. Net past voor gemakkelijkheidsoplossingen en laat zijn kritische blik elk project ten gronde doorlichten. 

 

Een ontwerp moet voor net architectuur slim en raak zijn: het Gentse kantoor houdt ervan om met één ingreep meerdere problemen op te lossen.

 

Lees hier hun verhaal.

 

murmuur architecten

Murmuur architecten tekent gebouwen die ver van schreeuwerig zijn, maar eerder fluisterend een zekere poëtische weerstand trachten te bieden aan de werkelijkheid. Duurzaam bouwen is de leidraad. Dit start met een sterk ontwerp, de juiste inbedding in het landschap en een weloverwogen materiaalgebruik.

 

Murmuur architecten heeft naast twee ingenieur-architecten ook een bio-ingenieur met bouwervaring aan het roer. Het bureau wil sterke ontwerpen in een hedendaagse architectuur maken vanuit een zorgzaamheid en bedachtzaamheid naar onze (ruime) omgeving. “We zijn oprecht bekommerd om de gevolgen van onze ‘bouw-daden’”, klinkt het. Kennis rond duurzaam bouwen wordt actief vergaard en verspreid onder alle medewerkers.

 

Lees hier hun verhaal.