Nieuws

Rapport Belgisch klimaatpanel: “Klimaatbeleid is veel meer dan uitstootbeleid'

15 mei 2019

Op vraag van Youth for Climate heeft een expertenpanel een rapport uitgewerkt om de toekomst en leefbaarheid van onze planeet veilig te stellen. Het rapport bevat 27 aanbevelingen om het hele systeem heruit te vinden. Klimaatminister Koen Van den Heuvel (CD&V) kan zich vinden in de aanbevelingen, maar vreest voor de gevolgen van de maatregelen, als ze te snel worden ingevoerd. Dat meldt VRT Nieuws.

Foto: Hatim Kaghat

Het expertenpanel Klimaat en duurzaamheid, met onder meer Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck, heeft voor het rapport input gekregen van ruim 200 wetenschappers uit diverse disciplines.

 

Beginnen doet het rapport met een "drietrapsraket" voor klimaat- en duurzaamheidsbeleid. Daarbij moeten beleidsmakers altijd in het achterhoofd houden dat het dringend wordt ("sense of urgency") en dat we een maatschappelijk draagvlak moeten creëren. Daarvoor moet de transitie (de overgang naar een koolstofarme of -vrije maatschappij, red.) rechtvaardig verlopen. Met andere woorden, de lasten moeten eerlijk verdeeld worden.

 

En, een klimaatbeleid is al lang veel meer dan een natuurbeleid of uitstootbeleid, voegen de auteurs van het rapport eraan toe. "Het gaat ook om dingen als sociale rechtvaardigheid, ruimtelijke ordening, productie- en consumptiepatronen, een goed innovatiebeleid en een beter, participatiever beleid."

 

"Klimaatwet nodig voor langetermijnvisie"

Het panel herhaalt de eis voor een Bijzondere klimaatwet, en argumenteert: "Verschillende andere landen hebben er een, zoals het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, Finland, Frankrijk en Noorwegen, en Nederland volgt deze maand. Deze wetten dragen ontegensprekelijk bij tot de versterking van de langetermijnvisie op het klimaatbeleid." Met andere woorden, iets wat in België nu wel eens durft te ontbreken.  

 

"Grote inhaaloperatie voor meer natuur"

Wanneer het gaat over natuur-, milieu- en bosbeheer noemt het rapport enkele concrete cijfers. "We hebben veel te weinig beschermde natuur. De ruimte voor natuur en bos moet aanzienlijk toenemen. België moet hierbij streven naar 25 procent."

 

Ook wat betreft de energietransitie noemt het rapport enkele concrete streefcijfers. Zo moet de renovatiegraad van onze huizen moet dringend omhoog: van 1 naar 3 procent per jaar.

 

Het rapport eist een onmiddellijke stop op de inname van de open ruimte. "Verklein tegelijk de ruimtelijke footprint van de mens, en activeer daarvoor de nodige instrumenten."

 

Als het kadastraal inkomen - de belasting op woningen - herbekeken wordt, zou een mogelijke parameter het grondgebruik per vierkante meter gebouw kunnen zijn: hoe lager dat is, hoe lager de belasting zou moeten zijn.

 

Opvallend is ook het pleidooi voor mobiliteit: eerder nog dan in te zetten op een vergroening van het wagenpark, moeten we eerst zoveel mogelijk onze ruimtelijke ordening herschikken, zodat we veel efficiënter gebruik kunnen maken van openbaar vervoer, fietswegen en deelwagens.