Nieuws

TRANS, RE-ST & DMOA genomineerd voor Jo Crepain Prijs – Innovatief Architectenbureau

15 mei 2019

Op 6 juni 2019 reikt NAV al voor de derde keer Jo Crepain Prijzen uit aan architect-ondernemers die professionaliteit en innovatie koppelen aan engagement voor de maatschappij en de eigen sector. Voor de Jo Crepain Prijs voor Innovatief Architectenbureau (kleiner dan 10 medewerkers) zijn de genomineerden Trans uit Gent, RE-ST uit Antwerpen en DMOA uit Leuven.

Links: Ryhove - TRANS | Rechts boven: Rozemaai - RE-ST | Rechts onder: KRUUL - DMOA

TRANS architectuur | stedenbouw

TRANS neemt in een steeds sneller veranderende context een nieuwe positie in als ontwerper. Het Gentse bureau trekt voluit de kaart van innovatieve samenwerkingsmodellen én oplossingen en breekt bewust de grenzen van het architectenberoep open.  

 

TRANS heeft diverse innovatieve samenwerkingsmodellen opgezet om de vele processen waardoor ontwerpers overvleugeld worden, bij te sturen. Het bureau heeft de ‘grond-coalitie’ ontworpen waarbij collectiviteitswinsten kunnen worden gerealiseerd bij omvangrijke gebiedsontwikkelingen:  een model waarin diverse grondeigenaars, overheden, particulieren, buurtgroeperingen e.a. samenwerken om perceelsoverschrijdende ambities waar te maken, zonder te raken aan het individuele eigendomsrecht.

 

Lees hier hun verhaal.

 

RE-ST

Het meest duurzame gebouw is dat gebouw dat niet gebouwd moet worden. Dat is het uitgangspunt van architectuur- en onderzoeksatelier RE-ST. Door uit te gaan van de maximale ruimtelijke opportuniteiten van het bestaande patrimonium vindt RE-ST antwoorden op ruimtelijke vragen zonder nieuwe ruimte in te nemen.
 

RE-ST gaat sinds 2010 op zoek naar antwoorden op urgente maatschappelijke vraagstukken. In zijn architectuurpraktijk tracht RE-ST zowel rechtstreeks via de eigen projecten als onrechtstreeks via onderzoek een bijdrage te leveren aan een betere leefomgeving in de brede zin van het woord.

 

Lees hier hun verhaal.

 

DMOA architecten

Design, ambacht en innovatie gaan bij DMOA architecten hand in hand. Het bureau wil een voortrekkersrol vervullen om van de wereld een betere plek te maken, met het eigen kantoorgebouw KRUUL en de humanitaire afdeling Maggie Program vzw als voornaamste exponenten.

 

Voor DMOA is architectuur het resultaat van een  intensief ambachtelijk proces. Ieder project start van een wit blad. Wat getekend wordt, moet gebouwd kunnen worden. Indien nodig experimenteert DMOA zelf met materialen en producten. Tegelijk omarmt DMOA het nieuwe en wil recente technologieën ten volle te benutten.

 

Lees hier hun verhaal.