Nieuws

Oproep be.exemplary: dien nu uw duurzaam project in en maak kans op Brusselse subsidie

20 mei 2019

De Brusselse regering lanceert de vierde editie van be.exemplary, de oproep tot bouw- en renovatieprojecten die exemplarisch zijn op het vlak van duurzame stadsontwikkeling.

be.exemplary wil projecten stimuleren die een antwoord bieden op 4 uitdagingen, namelijk:

  • kwaliteitsvolle architectuur en stadsopbouw bevorderen
  • sociale projecten aanmoedigen
  • milieukwesties aanpakken
  • het project integreren in de kringloopeconomie

 

De editie 2019 wil de deelname van de privésector aanmoedigen, zowel van particulieren als grotere projecten. De editie 2019 voert 3 categorieën in:

  • kleine privé-projecten (max. 3 woningen of andere bestemming van minder dan 300 m² of gemengd project dat de 2 criteria combineert)
  • grote privé-projecten (privé projecten die niet onder de categorie "kleine projecten" vallen)
  • openbare projecten (ongeacht de omvang)

 

De subsidies voor de categorie "kleine projecten" gaan tot € 250/m², met een minimum van € 32.500 per project, waarvan € 25.000 voor de bouwheer en € 7.500 voor de ontwerper.

De nieuwe categorie "grote privé-projecten" voorziet in subsidies van € 150/m² met een minimum van € 32.500; ze kunnen oplopen tot € 475.000 , opgedeeld in € 400.000 voor de bouwheer en €75.000 voor de ontwerper.

De categorie overheidsprojecten voorziet in subsidies van € 150/m² zonder minimumbedrag en tot €250.000.

 

Selectie van de laureaten

be.exemplary wil voorbeeldige en innoverende projecten belonen. Alle laureaten zullen door de jury worden beoordeeld op basis van hun aandacht voor de verschillende uitdagingen en de samenhang van het project bij deze keuzes. De focus ligt op verkennen en innoveren, zelfs al is een maximale invulling van alle aspecten niet mogelijk. De projectoproep be.exemplary is in de eerste plaats een projectlaboratorium: het gaat om experimenteren, ambitieus zijn en innoveren.

 

De jury van deskundigen, bestaande uit de bouwmeester, een vertegenwoordiger van urban.brussels, een vertegenwoordiger van Leefmilieu Brussel en vier externe deskundigen, zal de winnende projecten bekendmaken in december 2019.

 

Zeer uiteenlopende projecten komen in aanmerking

Elk architecturaal project, ongeacht zijn omvang en functie, kan bijdragen tot een betere leefomgeving. be.exemplary wil alle belanghebbenden, publiek en privaat, aanmoedigen om deze gewestelijke ambities na te streven.

  • alle bestemmingen komen in aanmerking (scholen, sportvoorzieningen, huisvesting enz.).
  • alle projecteigenaren, particulier of publiek, kunnen deelnemen.
  • zowel nieuwbouw als renovatiewerkzaamheden.

 

De projecten moeten zich op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden en de werken mogen nog niet begonnen zijn.

Hoe kun je deelnemen aan be.exemplary 2019?.

 

Alle vragen met betrekking tot de projectoproep kunnen worden gericht aan info@beexemplary.brussels