Nieuws

NAV actiepunt 26 mei: hervorming van de Orde van Architecten

20 mei 2019

In de aanloop naar de Europese, federale en regionale verkiezingen op 26 mei bundelde NAV negen actiepunten in een memorandum. Toekomstige beleidsmakers krijgen zo een duidelijk beeld van de hete hangijzers in onze sector. Een van de prioriteiten is een hervorming van de Orde van Architecten.

Het dossier van de hervorming van de Orde van Architecten sleept al zeer lang aan. Reeds in 2012 formuleerde NAV aan de hand van de campagne WijwilleneenbetereOrde.be tien actiepunten om de Orde een nieuwe toekomst te geven. Sindsdien zijn er meerdere pogingen ondernomen – de laatste door voormalig minister van Middenstand, Willy Borsus – om tot een concreet en gedragen voorstel te komen voor de hervorming van het beroepsinstituut van architecten, maar helaas zonder succes. NAV vraagt de overheid om het dossier opnieuw in handen te nemen.

 

De basis van de onderhandelingen inzake deze hervorming is voor NAV nog steeds het 10-puntenplan van de campagne “Wij willen een betere Orde.be”. De Orde moet moderniseren, professionaliseren en kostenefficiënt gaan werken, zodat de bijdragen naar beneden kunnen en enkel besteed worden t.b.v. de wettelijke taak die de Orde heeft. Ook de deontologie zelf dient gemoderniseerd te worden omdat deze niet langer is afgestemd op recente wetgeving, zoals het wetboek op de handelspraktijken (Wetboek Economisch Recht WER). Dat werd in mei 2014 van toepassing verklaard op vrije beroepers, waaronder de architect (zie ook hoofdstuk 3 van dit memorandum: ‘Een hedendaags kader voor de architect-ondernemer’).

 

De taken van de Orde dienen welomschreven en beperkt te worden tot de essentie. De hervorming dient eveneens gepaard te gaan met een grondige hervorming van de tuchtprocedure en een diepgaande herziening van de stage.

 

Sinds 2005 omvat de Nationale Raad van de Orde van Architecten twee aparte taalvleugels - een Nederlandstalige en een Frans- en Duitstalige - elk met een eigen dynamiek en in grote mate autonoom ten aanzien van elkaar. Ze geven in grote mate vandaag al gestalte aan de autonome werking per taalgemeenschap die men met een hervorming van de Orde wil nastreven. Een nieuwe wet moet voorzien in de hervorming van de Orde van Architecten die dan zal bestaan uit: een autonome Vlaamse Orde van Architecten en een autonome Frans-Duitstalige Orde van Architecten, elk met complete beslissingsbevoegdheid en rechtspersoonlijkheid. Enkel zo kunnen de beide huidige afdelingen van de Nationale Raad zich verder ontwikkelen ten goede van de architecten, de consumenten en de overheden. Voor de deontologie moet een samenwerkingsprotocol opgesteld worden tussen de beide ordes. De deontologische reglementen moeten op basis van dit samenwerkingsprotocol bij Koninklijk Besluit bekrachtigd worden.