Nieuws

Nieuw regelgevend kader op komst voor tijdelijke projecten in Brussel.

27 mei 2019

Het Brusselse vrijstellingenbesluit zou tegen eind dit jaar vernieuwd worden.

Het gaat om een bekende en haast essentiële tool voor architecten en stedenbouwkundigen. Het besluit bepaalt de handelingen en werken die worden vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning en van akten van rechtspleging: het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente, van de KCML, van de overlegcommissie en de vrijstelling van bijzondere regelen van bekendmaking of van de tussenkomst van een architect).
 
Eén van de grote vernieuwingen in deze benadering is het vernieuwend regelgevend kader voor het tijdelijk gebruik. Het besluit stelt handelingen en werken voor projecten van tijdelijk gebruik met een maatschappelijk doel vrij van een stedenbouwkundige vergunning.
 
"Ik ben blij met de goedkeuring van dit totaal nieuw regelgevend kader dat eens te meer aantoont dat ons Gewest een pioniersrol vervult voor wat betreft het tijdelijk gebruik van onroerende goederen. Dit besluit is het resultaat van intens overleg met de associatieve sector en het bestuur bevoegd voor stedenbouw. Het voert een rechtsstelsel in voor het tijdelijk gebruik, dat al een tijd op de verlanglijst van de sector stond, die de laatste tijd een echte "boom" kent in Brussel, maar die het vaak moeilijk heeft om voluit te gaan door reglementaire blokkeringen. De goedkeuring van dit besluit zal het ontstaan van nieuwe en veelbelovende projecten in ons Stadsgewest vergemakkelijken, maar uiteraard wel binnen duidelijke grenzen", aldus Rudi Vervoort.
 
Concreet hoopt de Brusselse Regering de maatschappelijke vernieuwing te bevorderen op Brusselse sites waar niemand naar uitkijkt door te voorzien in een specifiek rechtskader in functie van de aard en de duur van een tijdelijk gebruiksproject:
 

  • Het tijdelijk gebruik met maatschappelijk doel voor minder dan 6 maanden. Dit soort gebruik wordt vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning mits men vooraf de Gemeente op de hoogte stelt waar het project voor tijdelijk gebruik voorzien is;
  • Het tijdelijk gebruik met maatschappelijk doel voor meer dan 6 maanden maar minder dan 3 jaar. Dit stelsel krijgt een sterk vereenvoudigde stedenbouwkundige aanvraagprocedure aangemeten (zeg maar een "light-vergunning").
  •  het tijdelijk gebruik in de context van een definitief project. Ook dit stelsel krijgt een vereenvoudigde stedenbouwkundige aanvraagprocedure ("light-vergunning") op voorwaarde dat bij de uitreikende overheid een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd voor het onroerend goed waarop het tijdelijk van toepassing wordt samen met de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het geplande tijdelijk gebruik.
     

Nu wordt het vrijstellingsbesluit onderworpen aan een brede raadpleging van de Brusselse gemeenten en de betrokken gewestelijke instanties. De definitieve goedkeuring van het besluit wordt verwacht tegen eind 2019.