Nieuws

Deze architectenbureaus maken kans op een Jo Crepain Prijs (6 juni)

4 juni 2019

Op 6 juni 2019 reikt NAV al voor de derde keer Jo Crepain Prijzen uit aan architect-ondernemers die professionaliteit en innovatie koppelen aan engagement voor de maatschappij en de sector. Voor de Jo Crepain Prijs voor Beloftevol Startend Architectenbureau zijn B-ILD, net architectuur en m u r m u u r genomineerd. Trans, RE-ST en DMOA maken kans op de Jo Crepain Prijs voor Innovatief Architectenbureau < 10 medewerkers. POLO Architects, OYO Architects en B-architecten wedijveren voor de Jo Crepain Prijs in de categorie Innovatief Architectenbureau ≥ 10 medewerkers. Daarnaast deelt NAV opnieuw een Carrièreprijs uit.

Wie plaatst zich in het rijtje met namen zoals Robbrecht en Daem architecten, OMGEVING (OM/AR architecten), Coussée & Goris, Callebaut-Architecten en denc!-studio? Op 6 juni weten we het eindelijk. Dan reikt NAV de Jo Crepain Prijzen uit in Lamot in Mechelen. Benieuwd naar het verhaal van de genomineerden? Hieronder lichten we al een tipje van de sluier op.

 

Beloftevol Startend Architectenbureau

 

B-ILD

B-ILD is jong en Brussels. In een gedeelde kantoorruimte timmert B-ILD aan een duurzame toekomst onder het motto ‘durf moeilijk doen’. Want de beste weg is niet altijd de gemakkelijkste. 

 

net architectuur

Meerwaarde creëren die de vraag van de opdracht overstijgt, en een verbetering is voor de omgeving. Architectuur die niet stopt aan de buitengevels, daar tekent net architectuur voor. Net past voor gemakkelijkheidsoplossingen en laat zijn kritische blik elk project ten gronde doorlichten. 

 

Murmuur architecten

Murmuur architecten tekent gebouwen die ver van schreeuwerig zijn, maar eerder fluisterend een zekere poëtische weerstand trachten te bieden aan de werkelijkheid. Duurzaam bouwen is de leidraad. Dit start met een sterk ontwerp, de juiste inbedding in het landschap en een weloverwogen materiaalgebruik.

Links: BKO Building - B-ILD | Boven: restauratie burgerwoning Gent - net | Onder: Corneljan - murmuur

Innovatief Architectenbureau < 10 medewerkers

 

TRANS architectuur | stedenbouw

TRANS neemt in een steeds sneller veranderende context een nieuwe positie in als ontwerper. Het Gentse bureau trekt voluit de kaart van innovatieve samenwerkingsmodellen én oplossingen en breekt bewust de grenzen van het architectenberoep open.  
 

RE-ST

Het meest duurzame gebouw is dat gebouw dat niet gebouwd moet worden. Dat is het uitgangspunt van architectuur- en onderzoeksatelier RE-ST. Door uit te gaan van de maximale ruimtelijke opportuniteiten van het bestaande patrimonium vindt RE-ST antwoorden op ruimtelijke vragen zonder nieuwe ruimte in te nemen.

 

DMOA architecten

Design, ambacht en innovatie gaan bij DMOA architecten hand in hand. Het bureau wil een voortrekkersrol vervullen om van de wereld een betere plek te maken, met het eigen kantoorgebouw KRUUL en de humanitaire afdeling Maggie Program vzw als voornaamste exponenten.

Links: Ryhove - TRANS | Rechts boven: Rozemaai - RE-ST | Rechts onder: KRUUL - DMOA

Innovatief Architectenbureau ≥ 10 medewerkers

 

POLO Architects

POLO Architects is de voorbije jaren ingrijpend omgevormd om beter aan de uitdagingen van de toekomst te beantwoorden. De inzet blijft echter onveranderd: programmatische randvoorwaarden en praktische gegevens middels ontwerpende intelligentie omzetten in duurzame, aangename en pakkende ruimtes.

 

OYO Architects

OYO is een internationaal ontwerpbureau en denktank gevestigd in Gent. Het bureau creëert verrassende ruimtelijke ervaringen door middel van een continue exploratie van nieuwe manieren van wonen en werken.

 

B-architecten & B-bis

B-architecten en B-bis is een platform dat zoekt naar verrassende ruimtelijke oplossingen met levenskwaliteit en duurzaamheid als doel. Het kantoor gooit zijn passie als ontwerper en bedenker van ruimtelijke oplossingen in de strijd om te bouwen aan een betere samenleving met de stad als focus.

Links: Sleepstraat Gent - OYO | Rechts boven: YUST - POLO | Rechts onder: De Grote Post - B-architecten