Nieuws

Hoe moet de nieuwe Scheldebrug eruitzien? Burgers krijgen inspraak

6 juni 2019

Een nieuwe Scheldebrug moet beide oevers vlotter toegankelijk maken. Maar hoe die brug eruit moet zien en welke functies die moet hebben, daar kan de Antwerpenaar mee over beslissen tijdens Brugdagen, meldt HLN.be. “Vroeger werd er maar ‘inspraak’ georganiseerd als het hele project al bedisseld was. Nu betrekken we brede lagen van de bevolking bij aanvang.”

Beeld: Overdering - Het balkon als ontmoetingsplek tussen de Scheldebrug en de Scheldekaaien

De Scheldebrug zou in 2024 klaar moeten zijn. Vlaanderen heeft alvast een bedrag van 71 miljoen euro klaarliggen. Op de Brugdagen kan iedereen zijn ideeën geven over wat te doen op de brug, het balkon of de kaaien. 

 

Tussen september 2017 en mei 2018 werkten zes ontwerpteams samen met alle geïnteresseerde Antwerpenaren aan concrete voorstellen voor het overkappen en het verbeteren van de leefbaarheid in de hele Ringzone. De wens voor een voetgangers- en fietsersbrug over de Schelde werd daarbij geuit door heel wat deelnemers. In totaal werden 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten gekozen voor uitwerking in een eerste fase. De Scheldebrug en het Scheldebalkon, een nieuwe uitkijkplek over de rivier in het zuiden van de stad, maken beide deel uit van deze eerste fase. 

 

Om het plan van de voetgangers- en fietsersbrug alle slaagkansen te geven, wordt er dit jaar gestudeerd op de haalbaarheid en de technische eisen waaraan de brug moet voldoen. Zo moet de scheepvaart steeds mogelijk blijven en wordt er ook rekening gehouden met de nodige verhogingen van de Scheldekaaien op de rechteroever en van de dijken aan de kant van de linkeroever. Op basis van al deze gegevens stellen de stad Antwerpen en De Vlaamse Waterweg nv een projectdefinitie op. Aan de hand daarvan wordt vervolgens een ontwerpteam aangesteld via een internationale ontwerpwedstrijd.

 

De Brugdagen vinden plaats op woensdag 12 en 19 juni en op zaterdag 15 juni. Meer info: www.scheldebrug.be

Nuttige links