Nieuws

Vraag tijdig uw sloop-en herbouwpremie aan!

12 juni 2019

In dertien Vlaamse steden kan men aanspraak maken op 6% in plaats van 21% btw bij sloop- en heropbouw. Sinds begin maart 2019 kunnen particulieren die NIET in één van die dertien steden wonen, een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de slooppremie, moet de premie verplicht aangevraagd worden binnen de maand na het indienen van de omgevingsvergunning voor sloop- en herbouw. Dossiers die te laat worden ingediend, kunnen niet genieten van de premie. Snel handelen is dus de boodschap!

Tijdelijke maatregel tot 31 oktober 2019

 

Een particulier kan een premie van 7500 euro krijgen voor de afbraak van één of meer gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw die ermee gepaard gaat. Enkel projecten voor sloop- en herbouw waarvoor een omgevingsvergunning is ingediend in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019 komen in aanmerking voor de premie.

 

 

Vraag uw premie aan onmiddellijk na het aanvragen van de omgevingsvergunning

 

De premie moet worden aangevraagd onmiddellijk na het indienen van de omgevingsvergunning voor sloop- en herbouw en dus meestal nog voor men een effectieve vergunning heeft ontvangen om een pand te slopen en te herbouwen. Algemene regel:  enkel premies aangevraagd binnen de maand na de aanvraag van de omgevingsvergunning voor sloop- en herbouw worden aanvaard.

 

De sloop- en herbouwvergunning moeten gezamenlijk, in één aanvraag bij de vergunningverlenende overheid zijn aangevraagd tussen 1 oktober 2018 en 31 oktober 2019. Indien de sloop- en herbouwvergunning apart werden aangevraagd (waarvan de sloopvergunning in de periode 1 oktober 2018 – 28 februari 2019 werd aangevraagd of de sloop in diezelfde periode werd gemeld), was er een overgangsmaatregel voorzien tot eind april 2019.  

De slooppremie zelf wordt pas uitbetaald na het effectief slopen van het gebouw.

 

Meer informatie en aanvraag slooppremie: www.energiesparen.be/slooppremie

 

Bronnen
  • Vlaams Energieagentschap