Nieuws

Wetsvoorstel afbraak en heropbouw van gebouwen aan 6% BTW opnieuw ingediend

20 juni 2019

Kamerleden Nathalie Muylle en Leen Dierick dienen het wetsvoorstel van Griet Smaers (CD&V) om het verlaagd btw-tarief van 6 procent op de afbraak en heropbouw van gebouwen uit te breiden naar het hele land opnieuw in. Dit naar aanleiding van het rapport van de Boston Consulting Group (BCG) in opdracht van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Het rapport toont volgens het VBO aan dat er wel hefbomen zijn om de klimaatdoelstellingen toch nog te halen. Er wordt hierbij onder meer verwezen naar de diepgaande renovatie van gebouwen. “Dit moet ook de ambitie zijn. Bovendien kan de BTW-verlaging een versnelling tot stand brengen in de vernieuwing en energie-efficiënte van onze woningen.”, klinkt het.

Uit het rapport blijkt dat de klimaatdoelstelling die Europa voor België opgelegd heeft voor de niet-ETS-sectoren (buiten het emissiehandelssysteem van de Europese Unie) om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 35 procent te verminderen ten opzichte van 2005, haalbaar is, maar dat het erg moeilijk wordt.

 

Sinds 2006 geldt er een verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden van 32 steden en gemeenten, onder andere in Roeselare en Dendermonde waar Muylle en Dierick schepen zijn. “Vanuit de praktijk zien we de werkelijke impact van deze maatregel. Er is een positieve invloed op de stadsontwikkeling in het algemeen, maar ook het woonpatrimonium verbetert dankzij het verlaagd btw-tarief van 6% dat al geldt in onze stad. Deze maatregel moet uitgebreid worden tot heel het grondgebied”, aldus de Kamerleden. Om een verlaagd BTW-tarief inzake bouw te kunnen hanteren, moet dit voor Europa echter beantwoorden aan sociale maatstaven.  “Daarom stellen we voor om deze BTW-verlaging toe te passen op woningen die de gezinswoning betreffen en die een bepaalde maximale oppervlakte hebben.”, klinkt het.

 

“Uit cijfers weten we dat we zo’n 1,7 miljoen “slechte” woningen moeten opwaarderen tegen 2030. Het huidige gebouwenpark is verantwoordelijk voor 35% van de CO2-uitstoot.  Dat is een echte uitdaging en het is ook noodzakelijk om onze klimaatdoelstellingen te halen.”, besluiten ze.