Nieuws

Raad van State geeft groen licht voor nieuwe gevangenis in Haren

28 juni 2019

De Raad van State heeft het verzoek tot vernietiging van de milieuvergunning en van de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw en de exploitatie van de nieuwe gevangenis in Haren verworpen. De Regie der Gebouwen, die optreedt als bouwheer, en het consortium Cafasso, dat de DBFM-opdracht uitvoert, kunnen de werken dus verderzetten. De gevangenis van Haren kadert in het masterplan voor detentie in humane omstandigheden en zal plaats bieden aan 1190 gedetineerden, verspreid over meerdere entiteiten.

© Cafasso

Koen Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, reageert:

“Ik ben tevreden dat er nu eindelijk duidelijkheid komt voor de gevangenispopulatie in Brussel. Er is dringend nood aan nieuwe infrastructuur. De ingebruikname van de gevangenis van Haren met een capaciteit van 1.190 celplaatsen was voorzien voor het jaar 2016. De vertraging had o.a. tot gevolg dat de helft van de gevangenis van Vorst moest worden gesloten om veiligheidsredenen zodat een stuk van die populatie naar Sint-Gillis moest worden overgeheveld. Met de verwerping van de laatste beroepen door de Raad van State kan deze lijdensweg stoppen en kan de bouw doorgaan.”

 

Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen is erg tevreden met de uitspraak:

“Wij werken al verschillende jaren met man en macht om goede detentieomstandigheden te kunnen scheppen voor de Brusselse gedetineerden en moderne en veilige werkomstandigheden voor de cipiers. We zijn vandaag dan ook bijzonder blij dat de werken voor de gevangenis van Haren kunnen worden verdergezet. Dit arrest is een bevestiging dat we dit dossier van bij de start goed en correct hebben aangepakt en beheerd. Ik wil graag alle medewerkers en partners bedanken die zich ondanks de jarenlange procedures zijn blijven inzetten en gemotiveerd en met vertrouwen verder werkten aan het dossier.”

 

Noodzaak van een nieuwe gevangenis

 

De vergunningen voor de bouw van de gevangenis zijn eind 2016 en begin 2017 afgeleverd. De start van de werken liep echter vertraging op omdat er verschillende schorsingsprocedures werden aangespannen. Nadat die in de loop van 2017 en 2018 werden verworpen, konden in de zomer van 2018 de voorbereidende werken van start gaan.

 

Gezien de dringende noodzaak van een nieuwe gevangenis, werd er alles aan gedaan om de werken zo vlot mogelijk te doen verlopen. In eerste instantie moest de Keelbeekweg, een wandelpad dat zich op het terrein bevond, verlegd worden. Er waren ook grond- en saneringswerken nodig en er werden honderdduizenden kilo’s sluikstort verwijderd, waaronder asbest. Begin 2019 zijn de funderingswerken aangevat.

 

Als alles volgens de planning verloopt, wordt het gevangeniscomplex in de loop van 2022 opgeleverd.

 

Publiek-private samenwerking

 

Het gevangeniscomplex wordt gerealiseerd via een “DBFM-procedure”, waarbij “DBFM” staat voor Design, Build, Finance en Maintain. Het gaat om een publiek-private samenwerking, waarbij een privépartner het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de gevangenis  gedurende 25 jaar voor zijn rekening neemt.

 

De Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale staat, stelde het consortium Cafasso aan om de DBFM-opdracht uit te voeren.

Bronnen
  • Regie der Gebouwen