Wouter Van Vooren

NAV

Departement Omgeving en NAV slaan handen in elkaar voor transitie in ruimte-denken

11 juli 2019

De strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) moet voor een vernieuwde aanpak van het ruimtelijk beleid zorgen. Doel is de bijkomende inname van open ruimte terug te dringen en reeds ingenomen ruimte beter te benutten. Meer doen met minder ruimte, dat is het uitgangspunt. Dit wordt een grote taakstelling voor de bouwsector. Voor de uitrol ervan rekent het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid op partners. Het NAV wil hier een voortrekkersrol in opnemen en krijgt subsidies om samen met haar partners Palindroom en Zoekeenarchitect.be kennis en praktijkvoorbeelden te verspreiden, zowel aan architecten als aan bouwheren. Zo zal de webtool Ruimtelijkrendement.be worden uitgebreid en worden tijdens de openhuizendag Mijn Thuis Op Maat voorbeeldprojecten opengesteld. Het project loopt van 1 juni 2019 tot 31 mei 2021.

Architecten zetten mee schouders onder uitrol strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Om de principes van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) te laten doorwerken tot de Vlaamse particulieren zijn doelgerichte bewustmakingsinitiatieven noodzakelijk. Een belangrijke incentive om een transitie op gang te brengen in het ruimte-denken, bestaat erin goede alternatieven aan te bieden. Alternatieven die tegemoet komen aan de behoeftes van bouwheren/opdrachtgevers, maar in lijn met de strategische visie van het BRV. De grondslagen van dit Plan vergen immers een omslag in denken (en handelen). Door de verschillende doelgroepen kennis te laten maken met goede alternatieven, kunnen we hen overtuigen dat de behoeften en wensen van eigenaars en gebruikers van gebouwen niet strijdig hoeven te zijn met de principes en doelstellingen van het BRV, en dat er goede oplossingen beschikbaar zijn. Zo sensibiliseren we rond veranderingsgerichte architectuur, inspelend op de behoeften van eenieder.

 

Uitbreiding RuimtelijkRendement.be

De voorziene acties in het project zijn divers. Zo komt er een uitbreiding van het aantal projecten op de recent ontwikkelde webtool RuimtelijkRendement.be en een daaraan gekoppelde publicatie. NAV zal daarnaast ook kennisopbouw- en verspreiding doen m.b.t. technische en juridische achtergrondinformatie. Bouwprofessionals zullen bijvoorbeeld een beroep kunnen doen op eerstelijnsadvies, zullen regelmatig artikels lezen in de NAV-media of krijgen vormingssessies en inspirerende projectbezoeken voorgeschoteld. Voor de communicatie richting bouwheren schakelt NAV zijn openhuizendag Mijn Thuis Op Maat in, de website Zoekeenarchitect.be en de bijhorende digitale nieuwsbrief.

 

Helpdesk

In het kader van dit project kan u voortaan ook bij onze helpdesk terecht voor adviesvragen i.v.m. ruimtelijke ordening en stedenbouw.

 

Op de hoogte van een interessant project?

Bent u betrokken bij of op de hoogte van een interessant project met een hoger ruimtelijk rendement? Laat het ons zeker weten via info@nav.be. Alvast bedankt!

 

Meer info?

Surf naar www.ruimtelijkrendement.be