Nieuws

VCB: “Het begrip ruimtebeslag is een te uiteenlopend amalgaam geworden”

5 september 2019

De weilanden en gronden van een landbouwbedrijf staan in de boekhouding van de ruimtelijke ordening aangeduid als open ruimte. Indien evenwel een particulier dit louter als gezinswoning koopt met hobbypaarden erbij dan transformeert dit plotsklaps in ruimtebeslag. "Dit begrip hanteren als leidraad voor beleidsplannen is daarom geen goed idee", aldus de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) in een blogbericht. "Verharding biedt een helderder perspectief."

Landbouwgebied dat beheerd wordt door een professionele landbouwer valt niet onder ruimtebeslag. Van zodra die akkers en weilanden evenwel door een particulier worden aangewend om bijv. hobbypaarden te houden, komt dit wel onder die noemer terecht. Een derde van de weilanden in Vlaanderen is vandaag ingenomen door paardenhouders en niet door professionele landbouwers. Om en bij de gaat het om 70.000 ha weiland ofwel bijna 16 % van hetgeen de Vlaamse overheid verstaat onder ruimtebeslag. Bovendien blijkt uit een recente studie van ILVO dat bijna 40% van de vrijgekomen hoeves in Oost-Vlaanderen als louter gezinswoningen worden aangewend.

 

"Dit voorbeeld geeft aan dat ruimtebeslag als begrip een amalgaam is van de meest diverse elementen die vaak geen druk leggen op de balans tussen menselijke activiteit en open ruimte", aldus de VCB. Het gaat immers niet alleen om gebouwen en wegen maar vooral om tuinen, parken, sportterreinen, recreatiedomeinen enz. Zelfs indien landbouwgronden worden ingenomen door tuinen of paarden komt volgens het BRV de Vlaamse open ruimte onder druk te staan.

 

Verharding

Gezien de verwarrende invulling van 'ruimtebeslag' voor de publieke opinie is er nood aan een filter die nauwer aansluit bij bebouwing, klinkt het. Het gaat hierbij om alle gebouwen, parkings, wegen, serres, windmolenparken enz. ongeacht de indeling op het gewestplan. Het BRV zelf wijst in dit verband op de verharding. Verharding in Vlaanderen bedraagt in totaal 14 %. Gebouwen verharden 4,8 % van Vlaanderen. Flats en gezinswoningen zijn verantwoordelijk voor 3 % verharding. Dat staat te lezen in het ruimterapport van de Vlaamse overheid. Om proportioneel beleid te voeren, doen beleidsmakers er goed aan ook de overige 11 % onder de loep te nemen. Niet het minst de verharde ruimte met openbare bestemmingen. Vandaag zijn overwegend de gezinswoningen voer voor maatschappelijk debat.