Nieuws

CO2-gehalte in klaslokalen te hoog: onderzoekers pleiten voor betere binnenluchtkwaliteit

6 september 2019

Het CO2-gehalte in klaslokalen is te hoog, en dat heeft gevolgen voor de leerprestaties. Onderzoekers stellen in De Standaard enkele maatregelen voor om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Oproep ondertekend door: Geert Bauwens (post-doctoraal onderzoeker aan de KU Leuven en bezieler van het STEM-lessenpakket rond luchtkwaliteit voor het secundair onderwijs), Lode Godderis (hoogleraar Omgeving en Gezondheid, KU Leuven en directeur Kennis, Informatie en Onderzoek, Idewe), Alexandra Lybaert (leerkracht in Popelyn Lyceum Merelbeke en bezielster Little Lilly-project rond luchtkwaliteit), Staf Roels (hoogleraar Bouwfysica, KU Leuven)

De Belgische codex over het welzijn op het werk en het Vlaams Binnenmilieu­besluit leggen duidelijke criteria vast voor werkplekken. Zo moet de werkgever erop toezien dat de concentratie van koolstof­dioxide onder 900 ppm (parts per million) blijft. Dat is ongeveer het dubbele van wat we terugvinden in de buitenlucht. Op dat vlak zijn nog geen criteria vastgelegd voor de (vaak oude) schoolgebouwen.

 

ecente metingen tonen aan dat in ongeveer de helft van de onderzochte klaslokalen de CO2-gehaltes vlot boven 2.000 ppm stijgen, met maxima tot 5.000 à 6.000 ppm. Dat zijn waarden die we verwachten in een duikboot, klinkt het in De Standaard.

 

Zo’n slechte binnenluchtkwaliteit heeft een impact op de leerprestaties en de gezondheid van de leerlingen. Als alle andere factoren gelijk zijn, leidt een verhoogd CO2-gehalte in de klas tot minder concentratie en een lager reactievermogen.

 

Met eenvoudige maatregelen, zoals het raam openzetten of ventilatiesystemen installeren, dalen de stofconcentraties tot 43 procent. Maar daarnaast moeten we structureel te werk gaan, aldus de onderzoekers. Toekomstige initiatieven moeten de mogelijke impact van een slechte luchtkwaliteit op de leerprestaties en de gezondheid van onze leerlingen beter in kaart brengen.

 

"We moeten bij nieuwbouw en renovatie niet alleen energieprestatie, maar ook comfort en binnenluchtkwaliteit op de voorgrond stellen. Niet evident in deze tijden van (energie-)besparingen, maar we zijn het onze leerlingen verschuldigd. Geef hun frisse lucht en daarmee de optimale omstandigheden om te leren."