Nieuws

Tientallen scholen krijgen financiële steun om speelplaats te vergroenen

9 september 2019

Tientallen scholen krijgen van Vlaams minister van Leef­milieu Koen Van den Heuvel (CD&V) financiële steun om hun speelplaats op te breken en te vergroenen, meldt Het Nieuwsblad. “Dat is niet alleen goed voor het milieu en het grondwaterpeil, het zorgt er ook voor dat kinderen meer bewegen én minder pesten.”

De verharding van grote oppervlaktes zorgt er vandaag nog te vaak voor dat regenwater niet in de ondergrond kan dringen, wat slecht is voor het grondwaterpeil én wat tot wateroverlast kan leiden. Om dat in de toekomst te vermijden, riep de Vlaamse overheid verenigingen, organisaties en ook scholen op om komaf te maken met die grote geasfalteerde, gebetonneerde en geplaveide terreinen.

 

Vooral scholen zijn gretig op die oproep ingegaan, zo blijkt uit het overzicht van de projecten die van ­minister Van den Heuvel nu financiële steun krijgen– in totaal 5 miljoen euro – voor het ontharden van hun terreinen. “Bij scholen leeft dit enorm, zeker nadat ze een aantal goede voorbeelden zagen van speelplaatsen die soms met bescheiden middelen fors werden vergroend”, aldus Phaedra Van Keymolen Milieuzorg op School (MOS). “Vergroening houdt bijvoorbeeld in dat de verharding van een deel van de speelplaats wordt uitgebroken, dat er bomen ­komen of desnoods verrijdbare plantenbakken. Of dat er ruimte komt voor een buitenklas, zodat een klas niet naar een park moet om wat natuur te zien.”

 

Internationaal onderzoek wijst op nog andere voordelen: “Kinderen bewegen meer op zo’n speelplaats, omdat die meer uitdagingen biedt. Het leidt ook tot minder pestgedrag.” Want kinderen die het druk hebben met spelen, vervelen zich niet. En hebben dus ook geen tijd om te pesten.

Bronnen
  • Het Nieuwsblad