Innovatie

Gezonde lucht in de klas? Hoe het wel kan!

9 september 2019

Je las en hoorde het de afgelopen dagen overal: het CO2-gehalte in onze klaslokalen ligt in sommige gevallen tot 4 keer hoger dan wat het zou mogen zijn. Als je weet dat kinderen tijdens een schooljaar 1/3 van hun tijd op school doorbrengen, stemt dit absoluut tot nadenken. Want een slecht binnenklimaat leidt onvermijdelijk tot concentratieverlies en mindere prestaties.

Even de ramen openzetten helpt, maar helaas slechts tijdelijk. Het positieve effect verdwijnt even snel als het gekomen is. Wil je écht gezonde binnenlucht in de klas, dan heb je een slim ventilatiesysteem nodig, dat automatisch ventileert telkens als het CO2-niveau het alarmpeil bereikt. Renson zet hier al langer op in, en met succes zo blijkt uit het verhaal van deze gezonde scholen in Vilvoorde en Gentbrugge. Of: twee schoolvoorbeelden van hoe gezonde binnenlucht in de klas wél kan.  

 

OLV College Vilvoorde zet in op gezonde en comfortabele klaslokalen

OLV College Vilvoorde

OLV College Vilvoorde

Met een bezetting van 450 leerlingen, is sinds de ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw  van het OLV College in Vilvoorde iedereen op dezelfde campus gehuisvest. Voor deze nieuwbouw stuurde het schoolbestuur in de eerste plaats aan op gezonde klaslokalen met voldoende verse lucht, veel daglicht en comfortabele binnentemperaturen.

 

Vera Maes (directrice OLV College): “Wij hadden in de eerste plaats een gebouw voor ogen dat voorzien is van de laatste nieuwe snufjes. Daarmee bedoel ik niet alleen wat de infrastructuur betreft, maar vooral ook op het vlak van een comfortabel binnenklimaat. Voldoende zuivere lucht, veel daglicht en aangename temperaturen zijn nu eenmaal een basisvoorwaarde om geconcentreerd te kunnen les volgen én geven.”

 

“Dat dit ook gelukt is, daar is de school heel blij mee,” benadrukt Vera Maes: “Leerlingen merken zeer duidelijk het verschil met de oude gebouwen. En daar dragen zowel het ventilatiesysteem als de buitenzonwering toe bij.”

 

“De concentratie van leerlingen is recht evenredig met de kwaliteit van de binnenlucht,” treedt architect Jos Leyssens (Architectenbureau Licence To Build) haar bij. “Men heeft daar vroeger veel te weinig aandacht aan besteed, maar intussen heeft men wel al ervaren dat dat essentieel is. Daarnaast zijn de eisen rond ventilatie voor klaslokalen de laatste 10 jaar natuurlijk enorm toegenomen. Enkel een raam kunnen openen volstaat al lang niet meer om te voldoen aan de wetgeving ter zake. Het ventilatiesysteem stemt het ventilatieniveau in deze school dan ook automatisch af op het CO2-gehalte in elk klaslokaal en ventileert dus op een energiezuinige manier enkel daar waar het CO2-niveau de pan uitswingt.”

 

Basisschool Sancta Maria in Gentbrugge

Een gezonde school met veel daglicht, verse lucht en aangename binnentemperaturen

Basisschool Sancta Maria in Gentbrugge

Basisschool Sancta Maria in Gentbrugge

Dat basisschool Sancta Maria in Gentbrugge aan een capaciteitsuitbreiding toe was, lag aan de basis van een nieuwbouw met 3 klassen waar plaats is voor ongeveer 75 extra leerlingen. Een gezond en comfortabel binnenklimaat was bij deze nieuwbouw een absolute prioriteit.

 

Aline Noyelle (directrice basisschool Sancta Maria): “Uiteraard moesten we voor ons nieuwbouwcomplex rekening houden met de normen die van kracht waren. Maar daarnaast waren we vooral ook zelf vragende partij voor ruime klassen met veel daglicht én gezonde binnenlucht, een eis die we deelden met de architecte. Dat heeft nu eenmaal ontegensprekelijk een effect op de concentratie en gezondheid van de leerlingen.”

 

Architecte Mieke Vrindts: “Er werd uiteindelijk gekozen voor een volautomatisch ventilatiesysteem uitgerust met sensoren die continu het CO2-gehalte in de binnenlucht meten en op basis daarvan het afvoerniveau van de vervuilde binnenlucht regelen. Dat zorgt ervoor dat er per (klas)lokaal enkel dan meer geventileerd wordt, wanneer  er leerlingen aanwezig zijn. Wanneer er niemand aanwezig is, gaat het ventilatiesysteem automatisch terug naar z’n minimum stand waardoor er geen onnodige energie verloren gaat.

 

Aline Noyelle. “Aangezien de vensters niet open kunnen, merk ik dat de leerkrachten toch ook veel gebruik maken van de grote ventilatieluiken ernaast. Die extra instroom van verse lucht is nu eenmaal geen overbodige luxe in een klas met gemiddeld 20 kinderen. Dat merk je maar al te goed in oudere lokalen, waar na een uurtje les wel vaak dringend nood is aan verse lucht.  Ook de preventieadviseur drukte ons bij het ontwerp van dit nieuwe gebouw het belang van gezonde binnenlucht op het hart. En dus zijn we blij dat we toch naar wens verse lucht kunnen binnenhalen zodat de leerlingen niet ‘in een gesloten doos’ hoeven te vertoeven.”

 

Renson Healthy School Concept


Goede binnenluchtkwaliteit en thermisch comfort zorgen ontegensprekelijk voor betere leerprestaties en minder ziekteverzuim. Bij renovatie- of nieuwbouwplannen van scholen is het dan ook belangrijk om niet enkel te focussen op energiebesparende maatregelen, maar ook en vooral te zorgen voor een gezond en comfortabel binnenklimaat voor leerlingen, leerkrachten en personeel.

 

Continue en gecontroleerde ventilatie is op dat vlak een basisvoorwaarde. Via zelfregelende Invisivent ventilatieroosters boven de ramen komt er steeds op een natuurlijke manier voldoende verse lucht de klassen binnen. De Healthconnector van Renson zorgt op zijn beurt dan weer voor de gecontroleerde afvoer van de vervuilde binnenlucht per klaslokaal. Die slimme fijnregelingsklep monitort via een CO2-sensor 24/7 de binnenluchtkwaliteit om in combinatie met een drukgestuurde (dak)ventilator het ventilatieniveau automatisch af te stemmen op de behoeften van de aanwezigen.

 

Ook temperatuur speelt een belangrijke rol. Om op warme dagen te voorkomen dat het in de klas broeierig heet wordt (waar de concentratie onvermijdelijk onder lijdt) is buitenzonwering de meest efficiënte oplossing om de zon tegen te houden nog voor die het glas kan raken. Ook extra raamroosters die ’s nachts grote hoeveelheden koelere lucht binnen laten, zorgen er op een natuurlijke en gratis manier mee voor dat de binnentemperaturen in warme perioden aangenaam blijven, ook zonder airco.