Nieuws

OMGEVING wint de Veenendaalse Architectuurprijs

16 september 2019

Het Antwerps ontwerpbureau OMGEVING wint de Veenendaalse Architectuurprijs 'De Gilbert' met hun plan voor ‘De Turfweide’. Naar aanleiding van het 500ste verjaardagsjaar van Gilbert van Schoonbeke organiseerde de Stichting Gilbertjaar 2019 Veenendaal een internationale prijsvraag. Gilbert van Schoonbeke, de Antwerpse ondernemer en stadsontwikkelaar, wordt immers beschouwd als één van de stichters van Veenendaal. Voor de prijsvraag werden drie Nederlandse en drie Vlaamse ontwerpbureaus uitgenodigd om een ontwerpvisie te ontwikkelen op een open gebied aan de rand van de stad.

Overzichtsbeeld van ‘De Turfweide’’ - OMGEVING

Het ontwerpvoorstel van OMGEVING kreeg de titel ‘De Turfweide’ en werd opgevat als een landschapskunstwerk of ‘land art’ project. De unieke locatie, aan het militair complex van de Roode Haan en de verdedigingsgordel ‘Grebbelinie’, werd aangegrepen om het toeristisch en recreatief potentieel te versterken. Het ontwerp is opgevat als een hedendaagse representatie van het historisch turflandschap met turfgrachten en repelpercelen. Dit resulteert in een krachtig beeld waarin de identiteit en geschiedenis van Veenendaal wordt blootgelegd. Daarnaast schept het ontwerp ruimte voor bijkomende waterbuffering en trekken de natte en droge graslanden een veelheid aan planten- en diersoorten aan. ‘Zo krijgt het ontwerp niet louter een historische waarde maar ook een betekenis in het licht van toekomstige uitdagingen zoals het verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering’, aldus de ontwerpers. Het kunstwerk is dus permanent in evolutie. De bezoekers krijgen vanaf de Slaperdijk, waar een verbreding wordt voorzien als wandelpromenade, 'een uniek zicht' op het landschapsmonument. Centraal in het gebied wordt eveneens een kijkhut geplaatst, een verwijzing naar de oude gestapelde 'turfbergen'. Vanuit de hut willen de ontwerpers de bezoeker zo een uniek zicht op de turfweide gaan bieden.

 

Volgens de jury getuigt het ontwerp van OMGEVING van een sterke ontwerpvisie en heeft het de potentie om een beeldmerk van Veenendaal te worden. ‘Verschillende juryleden waren oprecht geëmotioneerd door het poëtische karakter van het ontwerp en het enthousiasme waarmee het ontwerpteam dit presenteerde’, getuigt de voorzitter van de jury Saskia Koppert. De gemeente Veenendaal geeft aan zeker te willen verder gaan met de realisatie van het winnend ontwerpvoorstel. De gesprekken met de betrokken actoren en bewoners zullen hiervoor worden opgestart. 

Overzichtsbeeld van ‘De Turfweide’ - OMGEVING