Architectuur

Winnaars bis architectuurwedstrijd bekend: aNNo, MVC, DMOA, TC PLUS & UAU COLLECTIV

19 september 2019

We leven in een dichtgeslibd Vlaanderen, waar de druk op onze ruimte blijft toenemen. Hoog tijd om meer duurzame woonmodellen in te zetten. De bis architectuurwedstrijd gaat jaarlijks op zoek naar zulke modellen. Dit jaar rond het thema sharing. Ontdek hieronder de vier winnaars. Tijdens bis, bouw- en inspiratiesalon (5-13 oktober in Flanders Expo) loopt een tentoonstelling rond de winnende projecten.

KRUUL - DMOA ARCHITECTEN - Foto: Nick Cannaerts

Thema 2019: SHARING

 

Delen dus, in de brede zin van het woord: cohousing, kangoeroewonen, ruimtes met verschillende doelen op verschillende tijdstippen en andere collectieve (woon)vormen.

 

We leven in een dichtgeslibd Vlaanderen, waar de druk op onze ruimte blijft toenemen. Eindeloze lintbebouwing en verkavelingen, fileleed, honderden kilometers aan nutsvoorzieningen … Hoog tijd om meer duurzame woonmodellen in te zetten, zonder in te boeten op de zogenaamde pretfactor van de vrijstaande villa.

 

De winnaars

 

G-LAB Brugge (Tc Plus)

Dit project is een mooi voorbeeld van hoe je kan loskomen van het individualisme. Een samengesteld gezin breidt zijn eigen woning uit om gemeenschappelijk leven te creëren. Zo wordt bv. het buurtleven gestimuleerd door een petanquebaan aan te leggen in plaats van een parking.

 

De architecten stellen het concept ‘privaat domein’ in vraag. Met eenvoudige materialen (bv gordijnen) en op een budgetvriendelijke manier hebben ze een concept gecreëerd dat toegankelijk is voor veel mensen. Een kleine creatieve input met een grote impact. Dit project toont aan dat het debat over ruimtelijkheid meer is dan een debat over individualisme.

G-LAB Brugge - Tc Plus - Foto: Luc Roymans

Cohousing Hof Ter Beemt (Anno Architecten en MVC Architecten)

Deze zeer geslaagde reconversie van een erfgoedgebouw is een voorbeeld van sharing ‘pur sang’. Op een ecologische en energiezuinige manier, en met respect voor het authentieke karakter, wordt op een hedendaagse manier invulling gegeven aan de hoeve. Hier worden ecologische materialen op een innovatieve manier toegepast. Rekening houdend met de voorkeuren van de verschillende bewoners ontstaat er een mooie harmonie tussen eigentijds wonen en het behoud en opwaardering van een uniek monument.

Cohousing Hof ter Beemt - Anno Architecten en MVC Architecten - Foto: Barbara Joseph

KRUUL (DMOA architecten)

Dit duurzame project toont aan dat ruimte nooit verloren is. Door in dialoog te treden met de buurt en aan ‘grondruil’ te doen met de stad is een win-win situatie ontstaan. Door de ‘grondruil ‘ kan het achterliggend stuk dat anders onbenut blijft, opengesteld worden voor de buurt. Een mooi voorbeeld van sharing. De woning die dienst doet als architectenkantoor deelt immers bepaalde faciliteiten met de buurt, ook na de kantooruren, waardoor de sociale controle verhoogt. Dit energiezuinige gebouw is bovendien ook op architecturaal vlak heel geslaagd.

KRUUL - DMOA architecten - Foto: Nick Cannaerts

Cityloft Hasselt (UAU collectiv)

De grote meerwaarde van dit project is het opentrekken van het terrein voor de buurt. Het dak, dat meestal een verloren laag is, is een daktuin waardoor er een ‘dakbeleving’ ontstaat voor de hele buurt. Ook de foodbar op het gelijkvloers zorgt voor een ‘buurtbeleving’.

De gemeenschappelijke faciliteiten compenseren het feit dat men kleiner woont. De bewoner moet immers niet inboeten aan ruimte. Ten slotte is dit concept architecturaal zeer sterk.

Cityloft - UAU Collectiv