klimaat

Hervorm de woonbonus naar een klimaatbonus, versterk de korting op registratierechten bij renovatie

20 september 2019

Een verlaging van de registratierechten zal bijna geen positief effect hebben op de betaalbaarheid van wonen. Een verlaging van de registratierechten zorgt ervoor dat het beschikbare budget om een woning te kopen stijgt. De beschikbare hoeveelheid woningen en bouwgrond in Vlaanderen ligt echter vast. Wanneer een groter budget beschikbaar is om hetzelfde aantal woningen te kopen, dan zullen huizenprijzen stijgen. De korting op de registratierechten zal nagenoeg volledig geabsorbeerd worden door deze prijsstijging.

Het vermeende positieve effect op de betaalbaarheid gaat hierdoor nagenoeg verloren. Op lange termijn zouden lagere registratierechten voor een hogere arbeidsmobiliteit kunnen zorgen. Dit effect kan echter ook bereikt worden via de meeneembaarheid van registratierechten.

 

Dezelfde kritiek geldt ook voor de huidige woonbonus: voor zover de woonbonus de loutere aankoop ondersteunt en niet de bouw of renovatie van een woning, zorgt de woonbonus voor hogere vastgoedprijzen. Wanneer de woonbonus aangewend wordt voor bouw of renovatie, in ongeveer 40% van de hypothecaire kredieten, is er geen effect op de vastgoedprijzen. De woonbonus wordt dan aangewend voor een bijkomend aanbod en kwaliteitsverbetering van het woonpatrimonium.

 

Het maakt in principe niet veel uit of het voordeel onmiddellijk toegekend wordt, in het geval van een verlaging van de registratierechten, of gespreid wordt over de looptijd van de lening, in het geval van de woonbonus. Zolang het voordeel niet wordt aangewend voor bijkomend aanbod en kwaliteitsverbetering zal het voordeel, via hogere vastgoedprijzen, ten voordele zijn van de verkopers van vastgoed en niet de kopers.

 

Een hervorming van de woonbonus dient zich aan. Wij stellen voor om de woonbonus te hervormen naar een klimaatbonus. Wie een energiezuinige woning koopt of bouwt of een bestaande woning energiezuinig maakt kan rekenen op bijkomende ondersteuning. De bestaande korting op registratierechten bij renovatie dient verder versterkt te worden. Vandaag is de korting slechts 1% vergeleken met het standaardtarief. Een substantiële korting is aangewezen.

De hervorming van woonbonus naar klimaatbonus:

  • maakt betaalbaarheid van wonen groter: gezinnen worden ondersteund bij de renovatie van hun woning. Na renovatie genieten zij van een permanent lagere energiefactuur.
  • is essentieel voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Zonder verregaande ondersteuning zal de doelstelling om tegen 2050 het volledige woonpatrimonium energiezuinig te maken niet gehaald kunnen worden.
  • heeft geen prijsverhogend effect op de koopmarkt.

Gezamenlijke oproep van NAV, Bouwunie en Vlaamse Confderatie Bouw.