event

De Sociaal Wonendag op 13 oktober: een supersociale dag

7 oktober 2019

De Sociaal Wonendag is een gloednieuw initiatief van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) en 40 sociale huisvestingsmaatschappijen. Samen bundelen ze de krachten om sociaal wonen onder de aandacht te brengen en 100 jaar sociaal wonen te vieren. Want sociaal wonen is buitengewoon waardevol.

Wijk Paspoel Tongeren - Foto: Sociaal Wonendag

Het is waardevol patrimonium, dat vaak vooruitstrevende elementen en ingrepen van grote bouwkundige meesters introduceerde. Sociale woningbouw is altijd al een proeftuin geweest voor vernieuwende opvattingen, methoden en modellen.

 

Maar sociaal wonen is veel meer dan technisch vernuft: het is ook buurten maken, een plek waar mensen samenleven en elkaar echt ontmoeten. Logisch, want sociale buurten zorgen voor minder eenzaamheid, een sterkere verbondenheid, en een hoger veiligheidsgevoel. En zo is supersociaal meer dan ooit superactueel.