Bouw

Ongefundeerde uitspraken plaatsen bouwsector onterecht in slecht daglicht

8 oktober 2019

Netwerk Architecten Vlaanderen en Bouwunie zijn niet te spreken over de overhaaste uitspraken dat meer dan de helft van de Vlaamse renoveerders onterecht aanspraak zouden maken op de 6% btw-regel. In een sfeer van verdachtmaking, met anonieme telefoongesprekken en veronderstellingen, worden ook architecten en aannemers mee in een slecht daglicht geplaatst. Tegelijk staan de beroepsorganisaties wel positief t.o.v. het opnieuw ingediende wetsvoorstel om het 6% btw-tarief voor sloop-en-heropbouw uit te breiden naar heel Belgiƫ.

Het was even slikken voor architecten die gisteren de reportage op het VRT-nieuws zagen. Daarin stelde de voorzitter van de Orde van Architecten dat meer dan de helft van renovaties eigenlijk verdoken nieuwbouwwoningen zijn, om zo aanspraak te maken op het verlaagde btw-tarief van 6% i.p.v. de 21% bij nieuwbouw. De Orde baseert zich hiervoor op het buikgevoel van de voorzitter. Op de website van de VRT spreekt men van een “wijdverspreid misbruik” en citeert men “smoezen” uit anonieme telefoongesprekken met architecten. “Frauduleuze gevallen” zouden via “verklikking” aan het licht komen. Nog volgens de reportage zijn de regels onduidelijk en voor interpretatie vatbaar.

 

NAV en Bouwunie merken op dat een verduidelijking van de regels om van 6% btw te genieten teruggevonden kan worden op de website van de FOD Financiën. In geval van twijfel dient er contact opgenomen te worden met de lokale btw-administratie. NAV spreekt ook tegen dat architecten betrokken zouden zijn bij het grootschalig organiseren van misbruik en betreurt dat de voorzitter van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten deze stelling mee voedt. Architecten staan hun bouwheren steeds zo goed mogelijk bij zodat zij correct hun btw-aangifte kunnen indienen.

 

Ook Bouwunie is niet tevreden met de framing dat de helft van de renoveerders fraudeurs zouden zijn. “Aannemers zullen niet zomaar meestappen in fictieve renovaties. Op basis van de btw-wetgeving is de aannemer mede aansprakelijk voor het toepassen van het juiste btw-tarief”, zegt gedelegeerd bestuurder  Jean-Pierre Waeytens.

 

Uitbreiding 6%-regel?


Vandaag kan men in 32 Belgische steden ook van de 6%-regel gebruik maken indien men een woning sloopt en opnieuw opbouwt. NAV en Bouwunie zijn er voorstander van om deze regel uit te breiden naar het volledige Belgische grondgebied. CD&V Kamerlid Leen Dierick heeft hiervoor overigens onlangs het voorstel van Griet Smaers (CD&V) opnieuw ingediend in de Kamer. Ook in de vorige legislatuur waren er in dat verband al voorstellen, maar het is Europa dat het licht op groen moet zetten.

 

Overigens is nieuwbouw in sommige gevallen, maar niet altijd de beste keuze. De Vlaamse regering streeft omwille van de klimaatdoelstellingen trouwens naar een veel hoger renovatieritme dan vandaag. “Wij geven als raad om bij elk aan te kopen pand door een architect een haalbaarheidsstudie te laten maken die een antwoord geeft op de vraag welk scenario het beste is: renoveren of slopen en heropbouwen”, aldus NAV-voorzitter Kati Lamens. “Het renovatie-advies van een architect kan daarbij zo beknopt of uitgebreid zijn als de bouwheer wenst: van een consult van een paar uur tot een doorgedreven projectbegeleiding van A tot Z.” Op www.renovatieadvies.be vinden bouwheren alvast architecten die deze diensten aanbieden.