architect in de praktijk

“Bouwradar biedt je in een mum van tijd een brede blik op je bureau”

Staf Bellens (CD Media) • 18 oktober 2019

Ongeveer een jaar geleden nam Declerck-Daels, Architecten uit Roeselare deel aan Bouwradar. “Een boeiende ervaring”, blikt medezaakvoerder Bernard Declerck terug op die oefening. “Terwijl je zelf je bureau altijd onvermijdelijk door een paardenbril bekijkt, bieden de experts-begeleiders je een brede blik op je activiteiten.”

Tim Van de Velde

Clash van ideeën

 

“Hoe je een zaak runt, komt tijdens de opleiding architectuur niet of nauwelijks aan bod. Tenzij je van nature een zakelijk talent bent, neem je als architect dan ook veel beslissingen vanuit je buikgevoel. Op de achtergrond zindert daardoor altijd de vraag: pakken we het wel goed aan? Toen we in een NAV-publicatie een bijdrage over Bouwradar lazen, waren we meteen geïnteresseerd. In zo’n begeleiding konden we enkele brandende vragen op tafel gooien, waarmee we werden geconfronteerd. Welke toekomststrategie hanteren we het best? Hoe kunnen we de continuïteit van ons bureau verzekeren?  Zijn we goed bezig ?”

 

"Waar wij aanvankelijk dachten dat het vooral om een financiële doorlichting zou gaan, lag er plots een diepgaande inhoudelijke analyse op tafel"

 

“Tijdens een eerste sessie van twee uur hebben Griet Daels en ik, de twee zaakvoerders, vooral een schets gegeven van ons bureau en vragen beantwoord. Wie zijn we? Wat doen we? Met welke vragen zitten we? Wie zijn onze klanten? Welke waarden hanteren we? Welke toekomstdromen koesteren we? Hoe groot willen we worden? Een tweede sessie was gewijd aan een verdere analyse en een benchmarking met vergelijkbare architectenbureaus. Waar wij aanvankelijk dachten dat het vooral om een financiële doorlichting zou gaan, lag er plots een diepgaande inhoudelijke analyse op tafel. Verrassend en verrijkend.”

 

“In samenspraak met de adviseurs hebben we dan een derde sessie ingelast waarop ook onze medewerkers - ons architectenbureau telde toen vijf mensen - aanwezig waren. De consultants vatten daar eerst kort hun conclusies samen en lieten dan de medewerkers aan het woord. Wat zagen zij als bedreigingen, kansen, zwaktes en sterktes - de SWOT-analyse dus? Die participatie en inbreng waren heel interessant en resulteerden in een breed gedragen toekomstvisie.”

 

Geen deus ex machina

 

Welke concrete conclusies kwamen voort uit de Bouwradar? “De werkpunten die je voorgelegd krijgt in uitvoering brengen, vergt tijd, zeker in periodes van hoogconjunctuur zoals het voorbije jaar waar het alle hens aan dek was om de hoeveelheid werk op de plank uitgevoerd te krijgen. Maar je weet beter welke richting je uit moet. Zo gebeurt onze tijdsregistratie vandaag veel efficiënter. We denken ook grondiger na over welke opdrachten we wel en niet willen aanvaarden. We doen nog altijd kleinere verbouwingen, maar zetten sterker in op schaalvergroting en doelgerichte prospectie. Omdat grotere projecten sneller kunnen leiden tot problemen met de cashflow, hebben we met de bank overlegd hoe we dat kunnen opvangen. Ook de interne communicatie en flow van dossiers hebben we bijgestuurd. Bovendien hebben we een extra architect in ons team opgenomen.”

 

"Een vraag blijft voorlopig ook nog of we ons meer willen specialiseren, iets wat mee afhangt van de vraag in de markt."
 

“Een werkpunt dat zeker nog aandacht vergt, is de introductie van BIM als ontwerptool. Een vraag blijft voorlopig ook nog of we ons meer willen specialiseren, iets wat mee afhangt van de vraag in de markt. Verder blijft de continuïteit van het bureau een aandachtspunt. Ik ben momenteel 47 jaar, maar zie dat collega’s op pensioenleeftijd hun bureau noodgedwongen stop moeten zetten bij gebrek aan opvolging of overnamekandidaten. In dat straatje willen wij niet belanden. Maar de te bewandelen weg ligt nog niet vast: ingroeien, fuseren, een overname.”

 

"Ik wil ook na mijn pensioen mijn bureau verdergezet zien, maar de te bewandelen weg ligt nog niet vast: ingroeien, fuseren, een overname.”

 

“Om af te ronden kan ik collega’s de Bouwradar alleen maar aanbevelen. De doorlichting is geen mirakeloplossing waarmee je plots je omzet verdubbelt, maar stimuleert je wel om jezelf in vraag te stellen. Architecten blijven individualisten die soms te trots zijn om advies te vragen, terwijl we in een heel specifiek marktsegment met eigen uitdagingen bedrijvig zijn. Een frisse kijk van buitenaf is daar meer dan welkom.”