Nieuws

Vlaamse regering wil betonstop/bouwshift nog dit jaar beginnen uit te voeren

23 oktober 2019

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil nog dit jaar het instrumentendecreet goedkeuren, meldt De Standaard. Dat decreet compenseert mensen die hun (bouw)grond zien verdwijnen door de ‘bouwshift’.

De Vlaamse regering vermijdt het woord betonstop in het regeerakkoord en heeft het nu over een bouwshift. Het is nog steeds de bedoeling geen open ruimte meer in te nemen tegen 2040 en ook de tussentijdse doelstelling zou behouden blijven.

 

De vorige Vlaamse regering slaagde er niet in om het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) uit te voeren, omdat er juridische problemen opdoken met de decreten. Het BRV kwam bijgevolg op de onderhandelingstafel van de nieuwe coalitie terecht. In het regeerakkoord is het plan een ‘bouwshift’ geworden, die evenwel de principes van de strategische visie van het BRV onderschrijft.

 

Volledig schadeloos

 

In het plan van de vorige regering was ook voorzien dat de inname van open ruimte in 2025 al moest halveren, van 6 hectare naar 3 hectare per dag. ‘Ook de tussentijdse doelstelling is opgenomen in de strategische visie en bijgevolg zal ik deze blijven nastreven’, aldus Demir. Ze wil het instrumentendecreet zo snel mogelijk voor het parlement brengen. ‘Ik richt mij op een timing nog voor het einde van het jaar.’

 

In dat decreet werden de modaliteiten van het BRV uiteengezet. Er staat bijvoorbeeld in dat wie een bouw- of industriegrond ziet veranderen in natuur, volledig schadeloos wordt gesteld. Groen vindt het echter een verkeerde focus om grondeigenaars voor 100 procent te willen vergoeden.

Nuttige links