Nieuws

Eef Tanghe: ‘En de betonboer, hij ploegde voort’

29 oktober 2019

Alarmkreten of niet, het ruimtebeslag in ­Vlaanderen blijft toenemen. Omdat er een gebrek aan durf en totaalvisie is, blijven we bouwen in buitengebied, klaagt Eef Tanghe aan in De Standaard.

"Elke dag vecht ik samen met ons team en de bewoners van onze bouwgroepen om duurzame projecten te mogen bouwen", aldus Eef Tanghe in De Standaard. "Steden en gemeentes schrijven graag in hun beleidsnota’s dat ze innovatieve projecten steunen, maar in de praktijk moet dit wel met regelgeving van soms vijftig jaar geleden. De parkeernorm van twee auto’s per huishouden verlagen omdat je geen wagen hebt of alleen een deelauto gebruikt? Compacter gaan bouwen dan de bouwcode voorschrijft in combinatie met een hogere densiteit en gedeelde voorzieningen? Een halfopen bebouwing in residentiële wijken? Gestapeld wonen (twee bouwlagen!) in een context van eengezinswoningen? Ho maar, straks scheppen we nog een precedent! Vandaag proberen wij creatief te zijn met de wetgeving die er is, maar die beperkt ons vaak in onze ambitie om vooruitstrevende, leuke en duur­zame projecten te bouwen."

 

"Het ontbreekt in dit land aan een totaalvisie en durf. We ontwikkelen veel te braaf in onze steden en (ver)bouwen op plaatsen waar koeien onbespied moeten kunnen grazen en bomen stikstofvrij groeien. Waarom gaan mensen fietsen in de Vlaamse Ardennen? Niet om de lintbebouwing te bewonderen. En ja, een aantal verworven heilige huisjes op de buiten zal moeten verdwijnen. En ja, sommigen zullen zich in de portemonnee getast voelen. Maar maak een densiteitsplan voor heel het land: met niet ­alleen een maximumdensiteit, maar voor steden en randstedelijk gebied ook een ­minimum­densiteit. Dit is een oproep aan de ambtenarij en de beleidsmakers die dagelijks bouwdossiers op hun bureau krijgen. Wees ambitieus, dapper en vooruitziend en maak van onze dorpen groene, propere longen en van onze steden vooruitstrevende pareltjes."