architect in de praktijk

Weldra nieuw AREI van kracht

29 oktober 2019

Het huidige Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) dateert van 1981 en was dringend toe aan een actualisatie en een herstructurering om de leesbaarheid ervan te verhogen. De voorbije jaren werd daarom gewerkt aan een nieuw en toekomstbestendig AREI. Dat werd op 28 oktober 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt op 1 juni 2020 in werking.

Het nieuwe reglement is opgesteld als een evolutief document dat gemakkelijk aangepast kan worden in functie van technische evoluties en een verdere standaardisering. Hiertoe werden een aantal belangrijke aanpassingen doorgevoerd:      

 

 • De structuur van verschillende Europese normen werd in het nieuwe AREI overgenomen.
 • Om de drie verschillende installatieniveaus beter te definiëren werd het AREI opgesplitst in drie thematische boeken:
  • Boek 1. Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning
  • Boek 2. Installaties op hoogspanning
  • Boek 3. Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie
 • Onduidelijkheden, fouten en tegenstrijdigheden met andere regelgeving werden zoveel mogelijk weggewerkt.
 • Ook werden uitvoeringsbesluiten en nota’s geïntegreerd in de teksten.
  • Zo is het fameuze art 104 uit 2013 dat handelt over voorzorgsmaatregelen tegen brand volledig herwerkt, rekening houdend met de nieuwe en bestaande regelgeving en de problemen die er in de praktijk met de toepassing ervan zijn.

 

Alle elektrische installaties zullen moeten voldoen aan het nieuwe AREI. Er worden echter wel specifieke afwijkende beschikkingen voorzien voor bestaande elektrische installaties.