Nieuws

Eigenaar kan vervuilde grond gratis laten saneren

5 november 2019

Vanaf vandaag kunnen eigenaars op een website nagaan of er op hun grond ooit vervuilende activiteiten hebben plaatsgevonden, meldt De Standaard. Dat kan gaan om een garage, een kolenhandel, een droogkuis, een drukkerij … De Grote Grondvraag heet de site, een initiatief van de Open­bare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Ovam).

Heb je een risicogrond, dan kun je een bodemonderzoek aanvragen. Wanneer dat ernstige verontreiniging aan het licht brengt, kan een grote schoonmaak noodzakelijk zijn. ‘Wie zelf niet verantwoordelijk is voor die historische vervuiling, hoeft voor dat onderzoek en de eventuele sanering niets te betalen. De Ovam begeleidt het dossier en draagt de kosten’, zegt woordvoerder Jan Verheyen.

 

Eigenaars hebben er belang bij snel in actie te komen. ‘Vroeg of laat is het onderzoek verplicht, je kunt er maar beter tijdig mee beginnen’, zegt Verheyen. ‘Wie zijn grond wil verkopen, heeft sowieso een bodemattest nodig.’ Of een ­sanering nodig is, hangt af van de omvang en de ernst van de vervuiling en van het risico op verspreiding. In slechts 15 procent van de tot dusver behandelde dossiers was dat het geval.

 

De Ovam had in het verleden al zowat 85.000 gronden getraceerd. Daarvan is ongeveer de helft ­onderzocht. Voor de resterende helft, 41.700 om precies te zijn, wil de afvalstoffenmaatschappij een tandje bijsteken met behulp van de Grote Grondvraag. ‘We hebben een deadline’, zegt Verheyen. ‘Tegen 2028 moeten alle risicogronden onderzocht zijn en tegen 2036 moet er voor alle historisch verontreinigde gronden minstens een sanering opgestart zijn.’