Nieuws

Overheidsopdrachten: elektronisch communiceren verplicht vanaf 1 januari

15 november 2019

Vanaf 1 januari 2020 moet de communicatie en de informatie-uitwisseling tussen de aanbesteder en de ondernemers, met inbegrip van de elektronische indiening en ontvangst van de offertes, in alle fasen van de plaatsingsprocedure plaatsvinden met behulp van elektronische communicatiemiddelen. Dat meldt de VVSG.

Uitzonderingen zijn echter voorzien in artikel 14 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Met name is een uitzondering voorzien voor de overheidsopdrachten die worden geplaatst door middel van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of oproep tot mededinging waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel voor de Europese bekendmaking.

 

Deze algemene verplichting geldt al sinds 18 oktober 2018 voor opdrachten waarvan de geraamde waarde van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan de drempels voor Europese bekendmaking.