Nieuws

Nederlandse architecten hebben eerste cao met minimumtarief voor zelfstandigen zonder personeel

21 november 2019

Voor het eerst is een cao in werking getreden waarin niet alleen afgesproken is wat werknemers verdienen, maar ook wat zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel) ten minste moeten krijgen. De meldt de NOS. Zelfstandige architecten die voor een bureau werken, moeten in Nederland voortaan minstens 150 procent krijgen van het brutoloon dat een werknemer krijgt voor hetzelfde soort werk.

Er is voor die 150 procent gekozen en niet 100 procent, omdat een zzp'er zelf moet betalen voor zaken als arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen.

 

De bepaling is volgens Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus bedoeld om oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen werknemers en zzp'ers te voorkomen. "De cao legt een faire bodem in de markt voor zowel werknemers als zzp'ers, die in opdracht van bureaus werken", zegt BNA-directeur Fred Schoorl.

 

In 2015 probeerde de branche ook al zo'n minimum in te voeren. Maar toen werd dat nog tegengehouden door de Autoriteit Consument & Markt, omdat het zou neerkomen op illegale prijsafspraken tussen zelfstandige ondernemers.