Opinie

"Verdichten, ontharden, kernen versterken en ontsnipperen blijft de boodschap"

Kati Lamens, nationaal voorzitter NAV • 26 november 2019

Kandidaat-bouwers zullen niet meteen juichen als ze het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 lezen. Dat ligt niet zozeer aan de omvang van het document of het stroeve taalgebruik ervan, maar vooral aan de afschaffing van de woonbonus. De compenserende verlaging van de registratierechten met 1% is een erg magere troost en zal de renovatiegraad niet opkrikken. Voor nieuwbouw is er zelfs helemaal geen compensatie. Het pleidooi voor een veralgemening van het 6%-tarief voor hernieuwbouw klinkt mooi, maar valt buiten de bevoegdheid van de Vlaamse beleidsmakers. Maar er is ook beter nieuws...

De Vlaamse regering wil het EPB-beleid vereenvoudigen en samen met de sector evalueren. Hopelijk reikt die vereenvoudiging verder dan alleen de software. Hopelijk neemt het toekomstige beleid naast energie ook – zoals wij al lang vragen – de reductie van de CO2-uitstoot, circulair bouwen en andere klimaatmaatregelen mee in het vizier. Dat het EPC een voorwaarde wordt om een energielening of renovatiepremie te krijgen, heeft ons jawoord. Wel valt nog af te wachten of de rol van de architect in doorgedreven energetische renovaties ten volle zal worden gevalideerd.

 

Tot slot omvat het omgevingsbeleid, zoals omschreven in het regeerakkoord, een aantal prima uitgangspunten. Verdichten, ontharden, kernen versterken en ontsnipperen blijft de boodschap. Planologische ruil met een vergoeding voor de eigenaars is slim, fair en in theorie haalbaar dankzij de aangekondigde financiering via het Klimaatfonds en een nieuw BRV-fonds. Snellere procedures, meer ruimte voor innovatie en een vereenvoudigde regelgeving met meer voorspelbaarheid en rechtszekerheid mogen op onze steun rekenen. In het aangekondigde overleg met de sector zullen we dan ook graag realistische input over dit thema geven. We nemen alvast plaats in de startblokken.