Nieuws

'Nood aan concrete renovatiedoelstellingen'

29 november 2019

Vlaamse gezinnen hebben vooral nood aan duidelijkheid over de financiële meerwaarde en de toekomstige verplichtingen voor ze de stap zetten om hun woningen energetisch te verbeteren. Dat blijkt uit een bevraging die het Vlaamse Energieagentschap voerde bij 1001 Vlaamse huishoudens. Bouwunie vraagt dan ook aan de Vlaamse regering om werk te maken van concrete renovatiedoelstellingen met gepaste stimulansen. “Wie vlugger beslist om volgens de vereiste normen te renoveren moet hiervoor ook een hogere steun krijgen”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens.

Volgens de bevraging vormen financiële aspecten en de onzekerheid over toekomstige energie-eisen de belangrijke drempels om te investeren in energiezuinige maatregelen. “De volgende 30 jaren moeten 2,4 tot 3 miljoen woningen energetisch gerenoveerd worden. Als we deze doelstelling willen halen, dan moeten de drempels optimaal weggewerkt worden. Door werk te maken van één loket en één overkoepelende woningrenovatiepremie neemt de minister een goed initiatief, maar dat zal niet volstaan om de onzekerheid bij de mensen weg te nemen”, zegt Jean-Pierre Waeytens. “Wie verbouwt doet een vaak aanzienlijke investering en heeft recht op zekerheid voor een lange termijn. Het is aan de overheid om dat kader te creëren.”

 

Bouwunie vraagt om een concreet tijdspad uit te werken met tussentijdse evaluatiemomenten gekoppeld aan verhoogde financiële steun. “Mensen stellen hun investering te vaak uit tot het allerlaatste moment. Daardoor blijven de energieverliezen groot. Om dat te vermijden, moet wie vlugger investeert om de vereiste eindnormen te halen een beduidend hogere ondersteuning krijgen. Uit de bevraging blijkt dat 91% van de Vlamingen energiebesparing belangrijk vindt. Het momentum en het draagvlak zijn er, laat ons nu de trein niet missen.”

 

De beroepsvereniging vraagt tenslotte om voldoende tijd te voorzien voor de energietransitie en de defossilisering van de warmtebrandstof.  “De omschakeling van fossiele naar duurzame brandstoffen betekent een hele omslag voor de consument en de sector.  We verwachten hierin een langetermijnvisie gekoppeld aan een consequente houding van de overheid.  Wie nu bereid is te investeren in nieuwe warmtesystemen mag niet afgestraft worden op korte of middellange termijn.”

Bronnen
  • Bouwunie