Kennis

Nieuw in 2020 (3): Fiscaliteit en sociaal statuut

9 januari 2020

Vaarwel woonbonus, welkom lagere registratierechten en vennootschapsbelasting. Maar er verandert nóg een en ander op het vlak van fiscaliteit, vooral voor uw onderneming. Een overzicht.

Geen woonbonus meer, wel lagere registratierechten

Wie een nieuwe woonlening aangaat in Vlaanderen, kan vanaf 1 januari niet langer genieten van de woonbonus. In ruil worden de registratierechten verlaagd van 7 naar 6 procent. Wie zijn nieuw gekochte woning energetisch wil renoveren, zal slechts 5 procent registratierechten moeten betalen.

 

Hybride bedrijfswagens zwaarder belast, aftrekbaarheid brandstofkosten gelijkgeschakeld

De CO2-uitstoot weegt sinds 1 januari nog meer door in de fiscale behandeling van de bedrijfswagens. Zogenaamde valse hybrides, waarvan de elektrische aandrijving zo zwak is dat er vaak nauwelijks of geen gebruik van gemaakt wordt, worden fiscaal afgestraft. De aftrekbaarheid van een bedrijfswagen neemt sinds 1 januari toe naarmate de CO2-uitstoot lager is, met een maximum van 100 procent. Voor vervuilende wagens is de aftrekbaarheid teruggeschroefd naar 40 procent. Ook nieuw is dat de aftrekbaarheid van de brandstofkosten, die nu 75 procent bedraagt, gelijkgeschakeld wordt met het percentage dat voor de autokosten geldt. Hierdoor voorzie je best per wagen een aparte tankkaart zodat duidelijk is welke fiscale aftrekbaarheid toepasbaar is.

 

Startende ondernemers kunnen btw sneller terugkrijgen

Startende vennootschappen kunnen vanaf 1 januari sneller een teruggave krijgen van de btw. Starters moeten nu vaak tot zes maanden wachten op de terugbetaling van de door hen betaalde btw, en moeten die periode dan financieel zien te overbruggen. Starters die een maandelijkse aangifte doen, zullen hun btw-tegoed maandelijks terugkrijgen. Voor wie per kwartaal een aangifte indient, zal de administratie proberen de btw-teruggave te doen uiterlijk de tweede maand die volgt op het tijdvak van de kwartaalaangifte. Dat regime geldt voor bedrijven die maximaal twee jaar bestaan.

 

Vermindering vennootschapsbelasting

Voor aanslagjaar 2019 was de vennootschapsbelasting al eens verlaagd. In een tweede fase gebeurt dit nu ook voor aanslagjaar 2020. Het tarief van 29,58% daalt zo verder tot 25%. En  voor kleine vennootschappen en onder bepaalde voorwaarden kan de belasting voor de eerste schijf van 100.000 EUR winst zelfs verlaagd worden naar 20,40%.

 

Verhoging sociale bijdragen vanaf 2020 niet meer fiscaal aftrekbaar

Vanaf 1 januari 2020 zijn wettelijke verhogingen van je sociale bijdragen als zelfstandige niet langer fiscaal aftrekbaar als beroepskost. Gewone sociale bijdragen blijven dat uiteraard wel.

 

Vermindering van tijdelijk verhoogde investeringsaftrek

Tot eind 2019 was een verhoogde investeringsaftrek van 20% van kracht voor bepaalde beroepsmatige investeringen. Dit werd op 1 januari teruggebracht naar 8%.


Breng je UBO in orde

Een kleine herinnering ook voor de meldingsplicht van de uiteindelijke begunstigden van vennootschappen. Ondanks de deadline van 30 september 2019, zijn er volgens de laatste schattingen zo’n 100.000 vennootschappen en vzw’s waar dit nog niet in orde werd gebracht. Voorlopig verstuurt de FOD Financiën nog een herinnering in plaats van een boete. Ondernemingen zijn zo wel gewaarschuwd, want ze riskeren boetes tussen 250 en 50.000 euro.

Wijzigingen aan de kmo-portefeuille

Belangrijk, het jaarlijkse plafond van deze subsidie ligt sinds 1 januari op 7.500 euro voor zowel kleine als middelgrote ondernemingen. Het steunpercentage werd eind vorig jaar al verlaagd van 40 naar 30 procent voor kleine ondernemingen en van 30 naar 20 procent voor middelgrote ondernemingen.

Loonsverhoging werknemers paritair comité vrije beroepen

Door de op 14 november 2019 afgesloten CAO worden de sectorale minimumlonen en de effectieve maandlonen met 1,1% verhoogd, met een maximum van 35 euro, ingaand vanaf 1 januari 2020.
Daarenboven is er een éénmalige premie gelijk aan de 1,1% met een maximum van 35 euro voor de periode van 1 oktober 2019 - 31 december 2019, te betalen met het loon van januari 2020.


Fietsvergoeding

Vanaf 1 januari 2020 wordt een fietsvergoeding van 10 cent per effectief afgelegde km toegekend, met een maximum van 4 euro (max. 40 km heen en terugreis) per arbeidsdag.
De bedoelde werknemers leggen aan hun werkgever een ondertekende verklaring voor waarin zij verklaren dat zij bij de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling regelmatig gebruik maken van de fiets.