Aangezien een slechte binnenluchtkwaliteit een weerslag kan hebben op het comfort van de bewoners en aanleiding kan geven tot diverse gezondheidsklachten, moet er reeds bij het ontwerp van het gebouw bijzondere aandacht besteed worden aan dit aspect, onder meer bij de materiaalkeuze. Sommige materialen zullen de binnenluchtkwaliteit immers beter vrijwaren dan andere. Men heeft er dan ook alle belang bij om te weten welke dit zijn.

wtcb

Een niet te verwaarlozen criterium


De luchtkwaliteit in gebouwen heeft een impact op de gezondheid en het welzijn van de bewoners. Zo kan een ongezonde binnenlucht aanleiding geven tot bepaalde kankers, chronische ziekten of concentratiestoornissen. Daarom is het belangrijk om de binnenluchtkwaliteit reeds bij de aanvang van het bouw- of renovatieproject in aanmerking te nemen. Dit wil zeggen dat men bij de keuze voor materialen rekening moet houden met hun mogelijke gezondheidsimpact.

 

 

Hoe een goede luchtkwaliteit waarborgen in gebouwen?


Om een goede luchtkwaliteit in gebouwen te bekomen, moet men een globale strategie toepassen die gebaseerd is op drie specifieke pijlers (zie onderstaande afbeelding), namelijk:

  • de controle van de bronnen van binnenluchtpolluenten
  • de ventilatie van de gebouwen
  • het binnendringen van buitenluchtpolluenten.

Aangezien deze twee laatste pijlers reeds besproken werden in de TV 258, spitst dit artikel zich louter toe op de bronnen van binnenluchtpolluenten.

 

Allereerst willen we erop wijzen dat bepaalde binnenluchtpolluenten niet vermeden kunnen worden, omdat ze afkomstig zijn van de bewoners (bio-effluenten) en hun activiteiten.

 

Micro-organismen (schimmels) en de producten van hun metabolisme (sporen en toxines) ontstaan op hun beurt bij een gebrekkige vochtbeheersing in het gebouw, bijvoorbeeld omwille van bouwgebreken (koudebruggen) en/of een onzorgvuldige ventilatie. In goed ontworpen en correct gebruikte gebouwen zullen dergelijke polluenten met andere woorden niet aanwezig zijn.

 

Tot slot bevat de binnenlucht ook tal van polluenten die uitgestoten worden door de aanwezige producten en materialen, waaronder de bouwmaterialen en – meer in het bijzonder – de binnenafwerkingsmaterialen. Door reeds in de ontwerpfase te opteren voor materialen die weinig polluenten afgeven, kan men de polluentenconcentratie in de lucht verminderen.