Nieuws

Lokaal design in de bloemetjes: ‘The Waterbench’ wint Henry van de Velde Public Gold Award

23 januari 2020

Op 22 januari reikte Flanders DC de Henry van de Velde Gold Awards 2020 uit. Het was een druk bijgewoonde avond met trotse winnaars uit het brede designveld. The Waterbench (Standaert Design), een regenwater collecterende zitbank, won de Public Award 2020. De Carrièreprijs ging naar Samsonite-designer Erik Sijmons, broer van NAV-bestuurslid Luc Sijmons. De kans is dus groot dat ook jij een winnend ontwerp thuis hebt liggen. We lichten enkele opvallende winnaars uit.

The Waterbench - Barbara Standaert, Standaert Design - Ebema - Foto: Dagmar Heymans

Public Award 2020

Winnaar: The Waterbench

Barbara Standaert ging op zoek naar hoe we natuurlijke processen kunnen herstellen en groen terug een plaats kunnen geven in het verstedelijkt landschap. De Waterbench speelt hier met haar functies als zitbank, plantenbak en regenwaterton op in en connecteert deze met elkaar. De bank laat toe dat het regenwater doorheen het poreuze betonnen zitgedeelte sijpelt en wordt opgevangen in een spaarbekken van waterdicht beton waarin de planten hun water en voedsel vinden. Deze permanente en natuurlijke watervoorziening vraagt nauwelijks onderhoud, zorgt voor een blijvend groene touch in de stad en heeft een verkoelend effect. Het reservoir kan bij langdurige droogte ook bijgevuld worden. Het poreuze beton garandeert een droog zitvlak, ook bij regenweer.

 

Een andere grote troef is de mogelijkheid om het zitmeubel in te ‘planten’ zonder al te grote ingrepen, aangepast aan de noden van de omgeving. De subtiele combinatie van functies wekt nieuwsgierigheid en sociale interactie. Groen en water brengt mensen samen en gesprekken op gang.

Bruggenbouwers - Stijn D'Hondt, Peter Van de Sijpe - Heren Loebas - Stad Gent

Graphic & Communication Award 2020

Winnaar: B401 Bruggenbouwers

Voor de afbouw van viaduct B401 startte stad Gent een campagne om het proces te communiceren. De afbouw heeft voornamelijk ecologie, leefbaarheid en mobiliteit als belangrijkste doel. Veertien Gentenaars delen hun toekomstbeeld voor het viaduct via portretten die als kunstobjecten metershoog werden aangebracht op de peilers van het viaduct. Er moesten zoveel mogelijk mensen uit verschillende lagen van de bevolking worden betrokken en aangesproken. Daarom is ervoor gekozen in te zetten op verschillende mediakanalen.

 

De campagne maakt bewust voornamelijk gebruik van online kanalen en probeerde gedrukte werken te beperken. Bij het drukken van uitnodigingen en posters werd rekening gehouden met gebruik van gerecycleerd papier of met een duurzaamheidslabel. Hiernaast werd er vanuit ecologisch standpunt bewust gekozen om samen te werken met uitsluitend bedrijven die gevestigd zijn in de omgeving van Gent.

Het GielsBos- Beleefoase - Bailleul Ontwerpbureau - Foto: Britt Gysen

Collaborative Award 2020

Winnaar: Oase

Oase biedt zintuiglijke ruimtes voor mensen met een fysieke en/of mentale beperking. Begeleiders krijgen in de ruimtes de nodige tools aangereikt om hun cliënten te doen lachen en prikkelen, uit te da- gen of net tot rust te brengen. In dit ontwerp staan esthetiek en de specifieke noden van de cliënt cen- traal en krijgt toegankelijkheid een nieuwe dimen- sie. Een aangename sfeer en mooie beleving zijn voor mensen met een fysieke of mentale beperking minstens even belangrijk als voor mensen zonder beperking. Binnen de Oase zijn er drie zones: de beleefoase, de speeloase en de stille oase. In de beleefoase gaan cliënten aan de slag met zowel fysieke als digitale spelelementen. De speeloase tovert cliënten om in echte sterren met muziek, decor en andere attributen. De stille oase dient om tot rust te komen met 4 intieme cocons die elk een eigen sfeer en kleur hebben. Sociale duurzaamheid is de belangrijkste insteek. In Het GielsBos wonen mensen met een beperking in leefgemeenschappen. Het GielsBos en vele begeleiders laten hen een eigen leven uitbou- wen: soms zelfsturend, integer, inclusief, open en participatief. Oase onderschrijft deze visie helemaal en kwam tot stand door de expertise van Bailleul Ontwerpbureau in ‘experience design’ te combineren met de ervaring van een multidisciplinair team van activiteitenbegeleiders, de algemeen directeur, en een technisch en organisatorisch verantwoor- delijke. Ervaringen met cliënten stonden steeds cen- traal. Het werd een heel warme en intense samen- werking, met veel overleg, experiment en gebruiks- testen, die leidde tot een breed gedragen ontwerp.

 

In een latere fase vervoegden ook de aanne- mer en een multimediaspecialist de groep. In de realisatiefase zorgden zij ervoor dat alle materialen, constructies, bedieningssystemen en multimedia stevig, hygiënisch en esthetisch werden uitgevoerd. De oases zijn als dienst te beschouwen die inwonende of externe cliënten met een begeleider of/en familie kunnen reserveren. De werkvormen en realisaties zijn innovatief voor de sector. Een belang- rijk deel van dit project is betaald door fondsenwer- ving. De besprekingen met alle partijen waren dus erg belangrijk om tot consensus en een gedragen ontwerp te komen.

Hey Jute - Alexander Marinu - Zigmund Pront

Design-led Crafts Award 2020

Winnaar: Hey Jute

Het Hey Jute kussen is een high-end ambachtelijk product waarvoor een nieuwe toepassing voor een “vergeten” materiaal werd ontwikkeld, en die resul- teert uit het uitgebreide onderzoek naar de context, waarde en toepassing van jute. Jute is de op één na meest gekweekte textielvezel ter wereld. Industriële verwerking en chemische behandeling vernietigen de natuurlijke eigenschappen van deze ecologische grondstof om er een utilitair, goedkoop eindproduct mee te maken. Er wordt quasi geen gebruik ge- maakt van het volledig potentieel van dit materiaal. Om dat potentieel te onderzoeken ontwikkelde Alexander Marinus een nieuwe ambachtsmethode die binnen een korte keten past, geen chemische behandeling vergt en zo mét – in plaats van tegen – de natuurlijke kwaliteiten van de grondstof een high- end product creëert. Hard en zacht borstelen opent de vezelbundels op een gecontroleerde manier. Vervolgens worden die bundels aan elkaar gestikt tot een textiel vlak dat de raw fibre in zijn volledige lengte toont, inclusief alle natuurlijke variaties en onregelmatigheden. Dat vlak wordt een omhulsel om te vullen met jute snijafval. Het eindproduct wordt handgenaaid afgewerkt.

 

Hey Jute kussen is tegelijk een robuust en delicaat product voor zowel binnen als buiten. Door de bewust gekozen prijs breekt Hey Juteeen lans voor de faire waardering van zowel een ecologisch textielmateriaal als van lokaal vak- manschap. De kussens behouden de lengte van de grondstof (maar kunnen ook op maat gemaakt worden), de sterke vezel zorgt voor een duurzaam kussen (stevig én aan het eind van de rit nog steeds biodegradable), het pure materiaal zorgt voor de uitzonderlijke look.