Nieuws

“De betonwoede kan worden gekeerd. Alleen moeten we opboksen tegen de bakens die de overheid uitzet”

10 februari 2020

De betonwoede in Vlaanderen kan worden gekeerd, besluit Ine Renson haar reeks in De Standaard. Genoeg burgers, planners en lokale besturen die het roer willen omgooien. Alleen moeten ze opboksen tegen de bakens die de Vlaamse overheid uitzet. Dat getuigt van cynisme.

"De Vlaamse overheid wentelt de verantwoordelijkheid om de open ruimte te beschermen in grote mate af op de lokale besturen, die het gevoeligst zijn voor de druk van lokale spelers. Dat is pervers. Erger, de Vlaamse overheid heeft een goed ruimtelijk beleid financieel onmogelijk gemaakt. De nieuwe planschaderegeling, die bepaalt wat de schadevergoeding is die eigenaars krijgen wanneer niet meer gebouwd mag worden op hun grond, maakt bestemmingswijzigingen onbetaalbaar", aldus Renson in De Standaard.

 

"Elke Belgische politicus weet: een goed ruimtelijk beleid voeren, is politieke zelfmoord. Het is niet toevallig vaak de laatste portefeuille die bij regeringsonderhandelingen op tafel ligt. Je moet ingaan tegen individuele belangen. Het vergt bestuurders die rigoureus de lange termijn vooropstellen. Die missen we. De wetgeving die de betonstop of bouwshift moest invoeren, maakt deze de facto onmogelijk. De overheid torpedeert daarmee haar eigen ambitie om wat ons rest aan open ruimte te vrijwaren. Dat getuigt van een verregaand cynisme."

 

Overgangsperiode

"Er zijn nochtans instrumenten om te corrigeren wat fout woekerde", zegt Renson. "De stok hanteren betekent dat je duidelijkheid schept. Hier kan nog worden gebouwd, daar op termijn niet meer. Werk met een overgangsperiode. Wie zijn grond binnen een termijn van pakweg tien jaar niet heeft verkocht of bebouwd, verliest het recht om dat te doen. Zolang we vasthouden aan de gewestplannen uit de jaren 70 en 80, die zeer gul en vaak arbitrair bouwrechten vastklonken, ontnemen we onszelf elke manoeuvreerruimte. Interessant om weten: we zijn het enige land ter wereld dat elke morzel grond voor onbepaalde tijd heeft in­gekleurd. Misschien is het toch niet zo een ideaal systeem."

 

"Daarnaast moet de wortel aantrekkelijker worden. Faciliteer de doorschuifbeweging waarbij mensen hun huis op de buiten inruilen voor een woning in een kern. Wend de schaarse overheidsmiddelen aan voor kernvernieuwing en beter openbaar vervoer, liever dan ze in de zakken van speculanten te laten verdwijnen. En zet in op innovatieve systemen. Verhandelbare sloopcertificaten kunnen de afbraak van slecht­ gelegen woningen, oude boerderijen of bedrijventerreinen helpen te financieren."

 

"We kunnen de betonwoede stoppen. Dan moet de patiënt wel willen erkennen dat hij ziek is. We hebben nood aan dokters die durven te snijden waar het pijn doet. Alleen zo redden we het gekoesterde Vlaanderen van een hartinfarct."