Opinie

"S-peil: klimaatverantwoord bouwen is meer dan “punten verzamelen”"

Architect Kati Lamens • 14 februari 2020

Wij architecten - en met ons de hele bouwsector, opdrachtgevers inbegrepen - hikken serieus aan tegen het S-peil 28 dat ons vanaf volgend jaar in de maag dreigt te worden gesplitst. Uit een enquête bij ruim 450 architecten en energieverslaggevers vorig jaar bleek dat bijna 6 respondenten op 10 al problemen hebben met het huidige S-peil 31.

Voor vrijstaande woningen - maar ook vooral voor afwijkende ontwerpen en voor renovatiewerkzaamheden die worden gelijkgesteld met nieuwbouw - vormen in eerste instantie de vormefficiëntie en de beglazing een obstakel. Bovendien gaan met het S-peil dikwijls hogere bouwkosten gepaard en leidt de eis in bepaalde situaties zelfs tot economisch onrendabele meerinvesteringen. En wie mag dat hoger prijskaartje gaan uitleggen bij de bouwheer en moet het ongeloof slikken? Inderdaad, bibi, terwijl het, gezien de complexe berekening van het S-peil in de ontwerpfase, erg moeilijk is om dan al het finale resultaat te voorspellen.

 

Helemaal te gek is dat bij problemen met het halen van het opgelegde S-peil de bouwheer vaker bereid is om een boete te betalen, liever dan het ontwerp te laten aanpassen. Die boetes zijn weggegooid geld dat de bouwheer veel beter had kunnen benutten om zijn woning te optimaliseren. Anderzijds tonen die boetes ook aan dat de meeste bouwheren de voorkeur geven aan een holistisch geslaagde oplossing voor hun wensen, waarin energie hand in hand gaat met een op de plek toegesneden ontwerp, daglicht, ruimtelijkheid en woonplezier.

 

Daarom zal NAV zich dit jaar blijven verzetten tegen éénzijdige energetische maatregelen zoals de verstrenging van het S-peil. Klimaatverantwoord bouwen gaat over veel meer dan “punten verzamelen”. Het gaat over verdichting, duurzaamheid, mobiliteit, circulariteit, flexibelere stedenbouwkundige regelgeving,… . Nu de beleidsadviseurs en -makers nog weten te overtuigen dat dringend beleidsdomeinoverschrijdende initiatieven nodig zijn om de klimaateisen van 2050 te behalen.