Nieuws

“Herbestemmen van kerken gaat traag, maar er is momenteel veel in beweging.”

21 februari 2020

In het regeerakkoord staat het aangestipt. Nog eens, merkt De Standaard fijntjes op. De Vlaamse regering gaat ­‘stimulerende maatregelen’ uitschrijven om parochiekerken te herbestemmen.

Box-in-Box Schoolkerk Sint-Niklaas - MT-architecten © Kris Vandevorst

Het is niet de eerste keer dat het onderwerp op de agenda komt. In 2011 lanceerde toenmalig minister voor Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois (N-VA), al zijn conceptnota over de toekomst voor de Vlaamse parochiekerk. Zijn de kosten nog in verhouding, vroeg hij zich af, nu er steeds minder kerkgangers zijn en steeds meer kerken leeg komen te staan. Toen de nota geschreven werd, deed 80% van de kerkfabrieken een beroep op de gemeentebesturen omdat hun werking niet zelfbedruipend was.

 

Voor Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) zou het allemaal wat sneller mogen gaan. "We praten nu toch al een jaar of zeven over de herbestemming van kerken. Ik zie veel goede wil, maar die vertaalt zich niet in cijfers."

 

Uit de databank van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) is af te leiden dat er sinds de nulmeting 73 kerken ‘onttrokken zijn aan de eredienst’.

 

115 plannen

Er zijn ondertussen 115 plannen opgestart en daarvan zijn er 65 afgerond, aldus Niek De Roo (Niek De Roo). "De lokale besturen komen naar ons met toekomstscenario’s. Ze willen bijvoorbeeld een bibliotheek, een academie of sociale woningen in een kerk. Kan dat? Dan maken wij een gedetailleerde studie om te zien of dat realistisch is."

 

En dat vraagt tijd. "Eerst moeten de bisdommen beslissen," zegt De Roo, "en soms komt er een overdracht naar een andere eigenaar. Kerken die beschermd zijn, vergen bijzondere aandacht. Bij gebouwen die in minder goede toestand zijn is er soms een stabiliteitsstudie nodig. Net als bouwen gaat herbestemmen traag."