Nieuws

Tweede zit voor ver­goeding planschade

24 februari 2020

Het Instrumenten­decreet, een arsenaal van nieuwe middelen om de ruimtelijke ordening te sturen ­richting bouwshift, lag vorige week zwaar ­onder vuur. Dat meldt De Standaard. In een reeks hoorzittingen in het Vlaams Parlement stootte het ontwerp van decreet op kritiek. ­Vooral de nieuwe regeling voor plan­schade, waarbij eigenaars vergoed worden volgens de hui­dige marktwaarde (de ‘venale’ waarde), ligt onder vuur. Vandaag krijgen onteigende ­eigenaars 80 procent van de ­geïndexeerde aankoopprijs. Dat moet 100 procent van de huidige verkoopwaarde worden.

Volgens professor ruimtelijke planning Tom Coppens (UAntwerpen) lopen de kosten aan planschade daardoor op tot 31 miljard euro. De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning vermoedt dat vooral grootgrondbezitters met meer dan tien percelen, en niet de gewone burger, baat hebben bij de nieuwe regeling, die een ‘speculatie­bonus’ uitbetaalt.

 

Na de krokusvakantie bekijkt de meerderheid hoe ze het decreet kan amenderen. Er moet eerst nog worden uitgeklaard wat precies wordt bedoeld met het begrip venale waarde. De betekenis in het decreet is niet dezelfde als in het gewone taalgebruik. Er moet ook een knoop worden doorgehakt over wat gebeurt met gronden die meer dan vijftig meter van de rooilijn liggen. Die komen vandaag niet in aanmerking voor planschade, in de nieuwe regeling wel.

 

De Raad van State heeft daarnaast al aanbevolen om een heel onderdeel van het ­decreet, de zogenaamde ‘convenant- en ­contractbenadering’, waarmee tijdelijk afgeweken kan worden van stedenbouwkundige voorschriften in landbouwgebied, gewoonweg te schrappen, omdat ze onwettelijk is.